Webinar voor starters in de zorg groot succes

Wtza

Geplaatst op: 27 maart 2023

Webinar voor starters in de zorg

Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) krijgt iedere week ruim 30 vragen van mensen die willen gaan starten als zorgaanbieder. Om hen hierbij op weg te helpen heeft BVKZ algemene informatie op een rij gezet waar een starters mee aan de slag kunnen. Om deze starters nog beter te kunnen ondersteunen zijn wij op zoek gegaan naar samenwerkingspartners, waarmee we digitale kennisbijeenkomsten kunnen organiseren op de thema’s die voor de starters relevant zijn. Met het CIBG hebben we een eerste samenwerking gevonden. 

wtzaEerste webinar – Wtza

Op donderdag 16 maart jl. hebben we met het CIBG een eerste webinar georagniseerd over de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). De belangstelling was groot, uiteindelijk zijn bijna 70 starters aangesloten bij deze digitale bijeenkomst. In het eerste deel van de bijeenkomst werd de Wtza toegelicht, wanneer het nodig is om te melden en wat daarvoor nodig is. Daarna zijn de deelnemers meegenomen in  het aanmeldformulier. Zo werd duidelijk welke informatie nodig is om het formulier te kunnen invullen en waar mogelijke knelpunten zitten. 

Het tweede deel ging in op het aanvragen van een vergunning; welke eisen daaraan gesteld worden en op welke momenten er door een organisatie een vergunning aangevraagd moet worden. 
Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers veel vragen kunnen stellen, die door het CIBG beantwoord zijn. 

Meer webinars in voorbereiding

BVKZ is met een aantal andere samenwerkingspartners in gesprek om te kijken hoe we op nog meer thema’s webinars kunnen aanbieden. We verwachten hier binnenkort meer over te kunnen melden. Op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief

Presentatie

Het webinar zelf is helaas niet opgenomen, wel is er een powerpoint presentatie beschikbaar.

Presentatie webinar starters

Vragen en antwoorden

Aanmelden als zorgaanbieder

We hebben al een bestaande dagbesteding. Daarnaast komt er een woonvorm. Dan dienen we opnieuw een melding te doen?

Nee, u hoeft zich alleen opnieuw te melden als u naast zorg ook jeugdhulp gaan aanbieden (of andersom). Als u al zorg verleent, en die zorg wordt uitgebreid in hetzelfde domein, dan hoeft u zich niet opnieuw te melden.

Hoe snel wordt de aanmelding verwerkt? Hoe snel zijn deze gegevens dan bekend bij de IGJ?

De melding komt direct binnen bij de IGJ, er is dus geen aanmeldtermijn.

Als je al een AGB-code hebt, moet je dan toch een melding doen?

Als starter krijgt u pas een AGB-code als u zich gemeld heeft, u moet eerst voldoen aan de Wtza voordat de AGB code wordt afgegeven. Als zorgaanbieder beschik je over zowel een KvK als een AGB-code.

Klopt het dat bewijs van melding niet wordt gevraagd door het zorgkantoor bij pgb-aanbieders?

Het is niet nodig om dit bewijs van melding aan het zorgkantoor te laten zien omdat, als u niet gemeld zou zijn, u ook niet kunt beschikken over een AGB-code en een Vecozo certificaat die nodig zijn om te werken in het PGB Portaal.

Vergunningsplicht

Hoe wordt het aantal medewerkers geteld om te weten of je wel of geen vergunning moet aanvragen? Als je zorgverleners Wmo en Wlz hebt, tellen de Wmo dan niet mee in het totaal?

Dit ligt er aan: als u uitsluitend met Wmo cliënten werkt, dan tellen zij inderdaad niet mee. Als u beide soorten cliënten ondersteunt, dan tellen ze wel mee. Als uw instelling uitsluitend Wmo of jeugdzorg biedt, dan bent u niet vergunningsplichtig. Gecombineerde zorgverlening dus wel!

Als je nu weet dat je bijvoorbeeld over 2 jaar een woonvorm kunt starten omdat de bouw dan klaar is. Kun je dan ook nu al de vergunning aanvragen? Dan heb je nog ruim de tijd om aan alle voorwaarden te voldoen voordat je daadwerkelijk start.

Dat is niet de bedoeling. Het CIBG moet kunnen toetsen of de organisatie, op het moment van vergunning aanvragen, aan de eisen voldoet. Als dat dan nog niet geval is, dan kan het CIBG aanvullende informatie opvragen. Maar in het uiterste geval kan de vergunning afgewezen worden. Dit betekent dan ook dat het inschrijfgeld (€ 725) niet vergoed wordt en bij een nieuwe aanvraag opnieuw betaald moet worden. Het CIBG geeft aan dat een termijn van 2 tot 3 maanden van te voren een redelijke termijn is om een vergunning aan te vragen, bij een nieuw te starten zorgonderneming.

Wij hebben een dagbesteding en werken in onderaannemerschap. Wij hebben Wmo cliënten maar ook Wlz pgb, moeten wij dan een vergunning aanvragen?

Nee, dit is niet nodig als de zorg uitsluitend in onderaanneming wordt geleverd. Als de hoofdaannemer zelf geen zorg verleent en zorg volledig uitbesteed aan deze partij (is de hoofdaannemer bijvoorbeeld een bemiddelingsbureau), dan kan de vergunningsplicht wel  van toepassing zijn voor de onderaannemer.

We hebben een thuiszorg organisatie met minder dan 10 zzp-ers werken. Er is zoals ik lees dus geen toezichthouder nodig?

Zolang u onder de 11 zorgverleners blijft is er inderdaad geen intern toezicht nodig. 

Jaarverantwoording

Gaat de jaarverantwoording alleen over de Wlz zorg of het totaal plaatje? Maak je administratief dan een scheiding in de jaarrekening? Dus Wmo apart en Wlz apart?

Hierop antwoordde een van de aanwezigen:  ‘Ja, wij leveren op basis van pgb en gecontracteerde zorg en moeten hiervoor een jaarverantwoording inleveren. Je maakt een scheiding in de jaarverantwoording over de Jeugdwet, Wlz en Zvw.

Meer informatie

Wat betekent de Wtza?

Jaarverantwoording in de zorg

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.