Wat betekent de Wtza voor kleinschalige zorginstellingen?

Wtza

Geplaatst op: 16 maart 2023

leeswijzer-aangepaste-informatiebrochures-wtza-2022-jaarverantwoording-wtzaWtza en kleinschalige zorg

Een deel van de kleinschalige zorgorganisaties moeten hun intern toezicht regelen door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Dit betekent ook dat ze een Raad van Toezicht moeten oprichten. Waar moet u dan allemaal aan denken?

Wanneer is een Raad van Toezicht verplicht in het kader van de Wtza?

In principe moeten alle vergunningsplichtige zorgorganisaties een interne toezichthouder hebben, behalve die met tien of minder zorgverleners. Uitbesteding van zorg telt ook mee. Een zorgverlener die parttime werkt telt als één en ook de zorgverleners van een onderaannemer tellen mee. Medewerkers die geen zorg verlenen, zoals stafmedewerkers en vrijwilligers of stagiaires, tellen niet mee.

Welke zorginstellingen hoeven niet te voldoen aan de eisen van de Wtza?

Voor alle instellingen met tien of minder zorgverleners is intern toezicht niet verplicht. Eerstelijnszorginstellingen met minder dan 25 zorgverleners (die zorg verlenen zonder verblijf en die geen medisch specialistische zorg, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding aanbieden), zijn eveneens uitgezonderd. Voorbeelden hiervan zijn huisartspraktijken, verloskundige praktijken, tandartspraktijken, abortusklinieken, apotheken en fysiotherapiepraktijken. Meer voorbeelden van uitzonderingen vindt u in paragraaf 4 van het uitvoeringsbesluit Wtza.

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie personen die twee keer voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd kunnen worden. De toezichthouders houden toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken en staat de leiding van de instelling met raad ter zijde. 

Wie vraagt u voor uw Raad van Toezicht?

Onafhankelijke mensen met kennis van zaken die iets kunnen toevoegen aan uw organisatie. Het mogen geen werknemers zijn geweest bij uw instelling in drie voorafgaande jaren, of mensen die bij u werkzaamheden hebben verricht. De wet schrijft namelijk voor dat de interne toezichthouders hun taken op kritische en onafhankelijke wijze uitvoeren. Onafhankelijkheid vereist uitsluiting van (de schijn van) financiële, personele of familiale belangenverstrengeling van de interne toezichthouder met de dagelijkse of algemene leiding van de instelling. Ofwel: geen familie, geen vrienden of bekenden en geen zakelijke relaties.

Wat is de meerwaarde van een Raad van Toezicht?

Het toezicht dat de Wtza voorschrijft is informeel. Het gaat om toezichthouders die met u meedenken, u adviseren, met u sparren en u bij de juiste mensen kunnen introduceren. Als u het professioneel inregelt, krijgt u een Raad van Toezicht aan boord die u behoedt voor fouten op vlakken waar u zelf misschien minder verstand van hebt en die samen met u aan de kwaliteit van de zorg en uw instelling werkt. 

Wanneer moet u uw intern toezicht op orde hebben voor de Wtza?

Als u als nieuwe zorginstelling een Wtza-vergunning aanvraagt, moet u een Raad van Toezicht van drie personen hebben. Bestaande zorgorganisaties die Wtza-vergunningsplichtig zijn moeten vóór 31 december 2023 voldoen aan de eisen van de Wtza.

Hoelang duurt het om intern toezicht in te regelen?

Het inrichten van intern toezicht kan enkele maanden duren. Wacht niet tot het laatste moment, want u heeft het niet zomaar even geregeld. Bovendien, als u te lang wacht, zijn alle geschikte toezichthouders straks allemaal bezet. En, hou er ook rekening mee dat u uw statuten en regelementen goed op orde moet hebben.

 

Wat zijn de consequenties als u eind 2023 niet aan de eisen van de Wtza voldoet?

Dat is nu nog niet te voorspellen. Misschien is het CIBG in het begin nog ruimhartig, maar zeker is dat niet. Zeker is wel dat deze wet er is en u eraan zult moeten voldoen om boetes en andere nadelige gevolgen te voorkomen.

Waar kunt u meer informatie krijgen over de rechten en plichten binnen de Wtza?

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) helpt zorginstellingen om te voldoen aan alle rechten en plichten die bij de Wtza horen. U kunt hiervoor deelnemen aan het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza.

Wat kan Wtzatoezicht.nl voor zorginstellingen betekenen?

Zorgaanbieders die door de Wtza een Raad van Toezicht moeten oprichten, kunnen bij Wtzatoezicht.nl geschikte toezichthouders vinden waar ze echt iets aan hebben. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van het speciale Wtza-pakket, waarmee ze efficiënt de juiste mensen aan boord kunnen halen.

Dit artikel is een bijdrage van de NVTZ. BVKZ werkt samen met de NVTZ om intern toezicht voor kleinschalige zorgaanbieders toegankelijk te maken. Inmiddels maken ook leden van BVKZ gebruik van het speciale ondersteuningsprogramma.

bvkz

Wilt u ook gebruikmaken van het aanbod (met korting) van onze samenewerkingspartners? Dat kan, door lid te worden van onze branchevereniging. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging? Bekijk dan onze website voor meer informatie of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord. 

Ik wil lid worden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.