Wanneer worden pgb-zorgverleners gevaccineerd en hoe worden ze opgeroepen?

pgb-zorgverleners, Wmo, Wlz

Geplaatst op: 11 februari 2021

Nieuwsberichten volgen elkaar snel op en inmiddels is er ook meer informatie bekend over de volgende groepen zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor vaccinatie.

De informatie vindt u in de laatste versie van de werkwijze vaccinatie. Omdat deze informatie regelmatig wordt aangepast en bijgewerkt raden we u aan om regelmatig de site van het RIVM te raadplegen : https://www.rivm.nl/documenten/werkwijze-vaccinatie-zorgmedewerkers

Wanneer verwachten we het “GO” moment?
Dit is, zoals te zien is in de werkwijze, afhankelijk van de levering van de vaccins. In de loop van deze maand zal hierover meer duidelijkheid komen. Zoals weergegeven in de werkwijze wordt verwacht dat alle zorgmedewerkers in de langdurige zorg eind maart/begin april hun eerste vaccinatie hebben ontvangen.

In het kort:

  • pgb-zorgverleners worden opgeroepen op het moment dat hun groep aan de beurt is.
  • Wanneer dit precies is, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins
    pgb-zorgverleners die via een instelling werken, krijgen een uitnodiging van deze instelling
  • Voor de overige pgb-zorgverleners geldt dat zij een uitnodiging krijgen via de pgb-houder waarvoor zij werken.
  • De pgb-houder ontvangt deze uitnodigingen van de SVB met een begeleidende brief. Alle uitnodigingen zijn op naam van de zorgverlener en niet overdraagbaar
  • Op het moment dat deze uitnodigingen verstuurd zijn, is het dus aan de pgb-houder om de uitnodiging tot vaccinatie te delen met zijn of haar zorgverlener(s)
  • Zoals hierboven vermeld, wordt u uitgenodigd zodra de vaccinatie capaciteit het toelaat
  • Pgb-zorgverleners in de Zvw ontvangen nog nadere informatie.

AstraZeneca
Gezien de levering en de vaccinatiestrategie is het waarschijnlijk dat u wordt gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. In de factsheet vindt u in het kort informatie over dit vaccin.

Wat doen wij?
BVKZ werkt samen met het RIVM en andere branches om de belangen van kleinschalige aanbieders incl. de pgb-zorgverleners onder de aandacht te brengen/houden.

Bron: RIVM

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.