Zorgaanbieders en de waarde van het pgb

pgb

Geplaatst op: 18 november 2021

Waarde van het PGB

onderzoek-waarde-van-het-pgbIn onze vorige openbare nieuwsbrief informeerde we u over de drie onderzoeksrapporten over het persoonsgebonden budget (PGB). In opdracht van het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Significant een groot onderzoek uitgevoerd naar de waarde en betekenis van het PGB, afgezet tegen de oorspronkelijke bedoeling van het PGB. Zoals u weet heeft BVKZ meegewerkt aan dit onderzoek, evenals een representatieve vertegenwoordiging van leden van BVKZ. 

Onderzoeksrapport betekenis en waarde van het PGB

Gezien de demissionaire status van het kabinet heeft minister De Jonge laten weten dat het aan een volgend kabinet is om inhoudelijk op het rapport in te gaan. BVKZ reageert hieronder natuurlijk wel inhoudelijk op het rapport.

Reactie BVKZ

Gezien de ontwikkeling in het zorglandschap en de gevoelde noodzaak om het PGB toekomstbestendig te maken komt een onderzoek en rapport over “De Betekenis en Waarde van het PGB” op een juist moment. Het advies van de onderzoekers kunnen we onderstrepen: het PGB – vanwege zijn unieke kenmerken en de waarde die het heeft voor een specifieke groep – te behouden. Twijfels hebben de onderzoekers en een deel van de ondervraagden over de vraag of het PGB mag/moet fungeren als een “ventiel” voor gecontracteerde zorg. Met andere woorden, mag het PGB dienen als een alternatief voor tekortschietende Zorg in Natura (ZIN)? Een aantal partijen vindt dit niet gewenst, omdat het contracterende partijen ontslaat van de plicht om voldoende diversiteit in zorg te contracteren.

BVKZ is van mening dat het contracteren inderdaad beter moet. Inclusiever, met meer oog voor een pluriform aanbod. Immers, zonder diversiteit geen kwaliteit! Echter, tot het moment dat we deze ideale situatie hebben bereikt, en zover zijn we nog lang niet, zal het noodzakelijk zijn voor zowel cliënt als zorgaanbieder om de uitwijkmogelijkheid van het PGB achter de hand te hebben. Immers, ook als deze optie niet optimaal tegemoet zou komen aan de wensen en mogelijkheden van de cliënt, is deze in veel gevallen nog altijd de best beschikbare optie door het ontbreken van voldoende alternatieven in gecontracteerde vorm.

Een ander punt van zorg dat BVKZ ziet in het rapport is dat de suggestie wordt gewekt dat het PGB een aanzuigende werking heeft, het zijn eigen vraag creëert en dat het PGB daardoor zo hard zou groeien. Voor ons gaat dit voorbij aan hetgeen we in de praktijk  ervaren. De waarde van het PGB zit bij ons en onze leden bij het leveren van zorg vanuit de bedoeling, aangepast aan de wensen en de leefgebieden van de cliënt. Niet andersom!

Wooninitiatieven, en daarmee de bundeling van PGB’s, zijn hiervan een verlengstuk. Een mooie manier om samen in een warm nest te wonen, als thuis wonen niet langer gaat en intramurale zorg niet past. Wooninitiatieven zijn dan ook niet een makkelijke manier om geld te verdienen, zoals door sommige geïnterviewden wordt gesuggereerd, maar juist een mogelijkheid om aan de maatschappelijke wens van kwaliteit en doelmatigheid van zorg te voldoen. Gebundeld PGB gebruik voor wonen moet daarom mogelijk blijven over de hele linie!

Zorgen maken we ons om de contractering in het sociaal domein. Slaan we de deur niet dicht voor mensen met een gecompliceerde zorgvraag die niet terecht kunnen in de reguliere (gecontracteerde) zorg en ook niet passen in het lijstje “10 punten van PGB-vaardigheid’. Dat mag natuurlijk nooit het resultaat zijn van welke beleidskeuze een volgend kabinet ook maakt.

bvkz

Door lid te worden van onze branchevereniging kunnen we ook uw belangen behartigen. Wilt u eerst meer informatie over ons al branchevereniging, bekijk dan onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord. 

Ik wil lid worden

Door: Mark van Barschot – Directeur BVKZ

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.