Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 18 maart 2021

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer de vijfde voortgangsrapportage over het programma  ‘Thuis in het Verpleeghuis’.

Anders dan in vorige rapportages, laat deze rapportage ook de impact zien van corona op de verpleeghuissector. Zo is de ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie nu veel meer gericht op het helpen van organisaties bij het omgaan met corona. Dit geldt ook voor de regionale tafels die in het kader van Waardigheid en trots in de regio zijn opgezet en voor de bestaande kennisinfrastructuur. Daarnaast is het kwaliteitsbudget geïntegreerd met de meerkostenregeling voor corona, zodat de instellingen daar zo flexibel mogelijk mee kunnen omgaan.

Bewoners en zorgmedewerkers hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de pandemie. De minister concludeert dat ondanks de moeilijke periode er wel voortgang is geboekt in het programma. Dit blijkt volgens de kamerbrief uit het volgende:

  • De waardering voor de sector is gestegen ten opzicht van voorafgaande jaren,
  • De werkgelegenheid in de verpleeghuiszorg is toegenomen,
  • Het aantal stageplekken en leerwerkplaatsen is gestegen,
  • Er wordt meer gebruik gemaakt van tools en kennisproducten die voor de sector zijn ontwikkeld.

Zorgelijk is nog steeds dat de uitstroom van personeel hoog is. Ook het ziekteverzuim is verder gestegen. Dit laatste wordt deels toegeschreven aan corona.

Beweging naar kwalitatief goede zorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het daaruit voortvloeiende programma Thuis in het Verpleeghuis hebben een beweging in de verpleeghuiszorg op gang gebracht waarmee de aandacht en bewustwording voor de kwaliteit van zorg sterk is gegroeid. De focus op kwaliteit heeft een forse impuls gegeven aan het verbeteren van deze kwaliteit, een cultuuromslag.

Toekomst

Dit jaar is het laatste jaar van het programma Thuis in het Verpleeghuis. Hoewel er een omvangrijke beweging voor betere kwaliteit op gang is gekomen, zal eind 2021 niet op alle plaatsen de zorg volledig verleend worden conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Overigens is het kwaliteitskader vooral een richtinggevend kader, waarin het continu leren en verbeteren centraal staat. Dit betekent dat zorgaanbieders eigenlijk nooit klaar zijn. Er is altijd wat te verbeteren.

De komende periode wordt benut om te onderzoeken op welke wijze de beweging die op gang gebracht is verder versterkt kan worden. Welke onderdelen van het huidige programma kunnen in enige vorm voortgezet worden en wat zijn mogelijke nieuwe invalshoeken en instrumenten. Kwaliteit is niet de enige focus.

Dialoognota Ouder worden

In deze dialoognota worden mogelijkheden aangedragen voor de ouderenzorg van de toekomst. De focus van deze nota ligt op ouder worden, zorg en ondersteuning voor ouderen, thuis, in de wijk, in het verpleeghuis of een andere woonvorm. Dus een focus op wat oudere zelf kan en doet in eigen omgeving of zorgomgeving. Dat betekent dat de netwerkzorg rondom ouderen, inclusief de huisarts wel wordt meegenomen in dit verhaal, maar bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg niet. Dit document is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Dit document is een “menukaart” van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid. Het document bevat ook niet alleen maar maatregelen waarover wij enthousiast worden; het document bevat ook een aantal pijnlijke maatregelen. Wellicht zijn ook zulke maatregelen nodig om de zorg voor ouderen ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.

BVKZ zal in de gesprekken met onder andere VWS haar bijdrage en inzichten op de visieverkenning blijven leveren.

Lees meer:

Voortgangsrapportage Waardigheid en Trots op Locatie

Vijfde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

Samenvatting vijfde voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage ontwikkelingen regionale samenwerking Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kamerbrief over de vijfde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.