Voortgang doordecentralisatie: Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

beschermd wonen, Wijkverpleging

Geplaatst op: 13 oktober 2022

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

De voorbereiding voor doorcentralisatie van beschermd wonen is in volle gang, zo laat Staatssecretaris van Ooijen deze week weten. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2024. Vanaf die datum komt er een objectief verdeelmodel waarmee alle gemeenten middelen voor beschermd wonen ontvangen.

De doelstelling van deze doorontwikkeling is sociale inclusie: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Mensen met psychische of sociaal-maatschappelijke problemen kunnen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Dit draagt bij aan (sneller) herstel en vermindering van problemen. Dat betekent veilig en betaalbaar wonen, in of dicht bij de eigen woonplek, passende begeleiding en ondersteuning, zinvol werk, voldoende inkomen, een veilige en gezonde leefomgeving en een welwillende samenleving. Ofwel: een beschermd thuis.

Stand van zaken doorcentralisatie

Het transitieteam Beschermd Thuis heeft onderzoek gedaan om de mogelijke risico’s van deze overgang in kaart te brengen:

  • de uitvoeringskracht van gemeenten;
  • de invloed van het beperkte woningaanbod op de gewenste beweging naar een beschermd thuis;
  • financiële risico’s als gevolg van schommelingen in het aantal cliënten
  • de administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders.
  • financiële problemen voor gemeenten als veel cliënten uit andere gemeenten zich melden voor “tussenvormen” die niet onder de wettelijke definitie van beschermd wonen vallen.

Bekijk hier het volledige rapport

Oplossingen voor deze risico’s en het waarborgen van de aandachtspunten worden in het wetsvoorstel verder uitgewerkt en aan het einde van het jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.