Voorstel beleidsmaatregelen voor behoud zorgpersoneel

werkgevers, werknemers

Geplaatst op: 14 april 2022

Voorstel beleidsmaatregelen behoud zorgpersoneel

voorstel-beleidsmaatregelen-behoud-zorgpersoneelAnders leren en werken, een flexibele crisisregeling voor zorgverleners en gedragsverandering bij leidinggevenden. Dat zijn de pijlers waar de Taskforce Ondersteuning Optimale Inzet Zorgverleners mee komt, als het gaat om maatregelen op de middellange termijn om personeel voor de zorg te behouden.

Advies

Deze week is het definitieve advies van de Taskforce aan minister Helder overhandigd. Deze taskforce werd in het leven geroepen, om als zorgsector voorbereid te zijn op een eventuele volgende crisis. Insteek was om te achterhalen waar het fout ging tijdens de pandemie en hoe zorgpersoneel op een juiste manier kan worden ingezet. De Taskforce bestaat onder andere uit werknemersverenigingen, ervaringsdeskundigen en een klankbordgroep.

Sectorbreed werken

In het advies staan plannen voor een flexibele inzet van zorgpersoneel, waardoor meer wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van zorgprofessionals. Een combinatie van functies over de verschillende sectoren heen, zorgt voor meer loopbaanperspectief en meer verdieping van het vak. Een grote belemmering hierin is dat er vijf CAO’s zijn.

Compensatie

De crisisregeling voor zorgpersoneel moet de ingewikkelde wet- en regelgeving ondervangen op het moment dat er zich opnieuw crises voordoen. Dan wordt bijvoorbeeld:

  • de BIG-herregistratieplicht voor beroepsbeoefenaren opgeschort
  • krijgen (oud)artsen en verpleegkundigen bepaalde zelfstandigheid
  • worden btw-drempels weggenomen voor de uitwisseling van personeel.

De Taskforce pleit voor een compensatiefonds dat per 1 september 2022 operationeel is, zodat personeel meer uren kan werken. Ook wil de Taskforce dat er een duidelijke calamiteitenregeling komt, vanuit centrale landelijk afspraken tussen sociale partners. Die moeten regionale samenwerking tussen werkgevers verbeteren, vooral op het gebied van praktische ondersteuning.

Structureel veranderen

Corona is niet voldoende voor blijvende verandering; een stevige positie voor zorgprofessionals is cruciaal, maar komt er niet vanzelf. Daarom moet er aandacht komen voor de rol van de teamleider of direct leidinggevende in het behoud van zorgpersoneel of in maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Zodat zij mensen kunnen uitdagen om stappen te zetten in hun loopbaan en de vertaling maken van algemene maatregelen naar de individuele behoeften van medewerkers hoog is.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.