Verwijdering jaarverantwoording 2022 en 2023 van zorgaanbieders onder pauzeknop

Geplaatst op: 23 mei 2024

Verwijdering jaarverantwoording 2022 en 2023

verwijdering-jaarverantwoordingOp 5 juli 2023 heeft minister Helder toegezegd dat een bepaalde groep zorgaanbieders geen jaarverantwoording openbaar hoeft te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Dit voornemen wordt wettelijk van kracht op het moment dat er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking treedt. Vanaf dat moment worden de jaarverantwoordingen van zorgaanbieders, die onder de pauze vallen, verwijderd.

Jaarverantwoordingen verwijderd

Met de inwerkingtreding van de AMvB is er geen wettelijke grondslag meer om de jaarverantwoordingen van zorgaanbieders, die onder de pauze vallen, openbaar te maken. Dit betekent dat de jaarverantwoordingen van deze groep zorgaanbieders vanaf die datum worden verwijderd. Het CIBG vervangt dan ook de dataset 2022 door een nieuwe dataset 2022 waar geen gegevens in staan van zorgaanbieders die onder de pauze vallen.

De gegevens over boekjaar 2022 en 2023 zijn nu al niet meer vindbaar in het archief van DigiMV, omdat deze zorgaanbieders momenteel de gelegenheid krijgen te beslissen of zij hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar willen laten staan.

De pauzegroep ontvangt bericht van het CIBG

Het CIBG informeert alle zorgaanbieders die onder de pauze vallen én een jaarverantwoording over boekjaar 2022 en/of 2023 openbaar hebben gemaakt. Zij kunnen er alsnog voor kiezen hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar te maken. Dit kunnen zij doen door in te loggen in DigiMV 2022 en/of DigiMV 2023 en de bestuursverklaring opnieuw te ondertekenen.

Meer informatie

Bron: CIBG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.