Vervolg Zorgbonus 2021

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 22 april 2021

Begin april maakten we melding van de zorgbonus 2021 voor zorgmedewerkers. Zorgbonus 2021 – BVKZ

Inmiddels wordt er veel gesproken en gedebatteerd over de zorgbonus. Demissionair minister van Ark geeft in een kamerbrief aan dat er dilemma’s kleven aan de zorgbonus: over de hoogte en wie de bonus moet ontvangen. Óf de bonus wordt 500 euro netto, voor zorgmedewerkers die veel werken met corona en/of veel ziekteverzuim daardoor hebben, óf álle zorgmedewerkers krijgen een bonus. In dat laatste geval stelt ze een bedrag tussen de 200 en 240 euro voor. De minister wil en kan het beschikbare budget voor 2021 (€ 720 mln.) niet overschrijden.

Optie1:

Binnen optie 1 vallen onder andere de sector verpleging, verzorging en thuiszorg tot 1,5x modaal (Kamerbrief blz. 3). De gehandicaptenzorg, de GGz, sociaal werk en jeugdzorg vallen niet binnen deze categorie. Gezien het beschikbare budget moet ze binnen deze optie keuzes maken voor wie in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Optie 2:

De bonus is voor alle zorgmedewerkers tot 2x modaal binnen de sector Zorg en Welzijn. De bonus is een lager bedrag.

Volgens de kamerbrief moet medio april een beslissing worden genomen over het scenario gebaseerd op advies van de SER. Inmiddels is op 20 april jl. de motie voor een bedrag van 500 euro voor alle zorgmedewerkers verworpen. Bij het schrijven van dit nieuwsitem hebben we geen verdere informatie over het advies van de SER of over het besluit.

We houden u op de hoogte!

Branches en vakbonden zijn teleurgesteld dat er niet meer geld wordt vrijgemaakt voor de zorgbonus.

Bron: rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.