Vervolg op de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW)

Wzd, Thuiszorg | zw

Geplaatst op: 4 november 2021

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

In ons nieuwsbericht van 16 september jl. hebben we u geïnformeerd over het vervolg op de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW). De tweede ronde is ingegaan op 1 oktober 2021.

Budget aanvragen

Zorgaanbieders die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet kunnen een aanvraag indienen. Er kan onder andere budget aangevraagd worden voor samenwerking met andere partners in de keten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om samenwerking die nodig is om de Wet zorg en dwang (Wzd) goed uit te voeren. Een penvoerder van het samenwerkingsverband kan minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 subsidie aanvragen. De activiteit moet starten tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021 en worden afgerond tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.

Budgetaanvraag indienen

De aanvragen kunnen tussen 1 oktober 2021 en 15 november 2021 worden ingediend.

Meer informatie.

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.