Versoepeling van vervoer voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 14 juni 2021

Een steeds groter deel van de zelfstandig wonende ouderen heeft inmiddels de gelegenheid gehad om zich te laten vaccineren. Een deel van de ouderen wacht echter nog op vaccinatie, bijvoorbeeld doordat zij niet naar een GGD-locatie kunnen komen en in afwachting zijn van vaccinatie thuis. Het is onbekend hoe groot die groep precies is. Daarnaast zal het voor een beperkte groep ouderen niet mogelijk zijn om zich te laten vaccineren vanwege een medische contra-indicatie.

De groep mensen met een (verstandelijke) beperking die in een instelling wonen is grotendeels gevaccineerd. Degenen die thuis wonen zijn veelal nog niet gevaccineerd. Een deel is op leeftijd al wel in aanmerking gekomen voor vaccinatie.

Ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking zitten veelal samen in dezelfde taxi’s. Daardoor is het slecht uitvoerbaar om aparte richtlijnen voor beide groepen te hanteren. Voor beide doelgroepen geldt dat zij zich niet altijd goed aan de algemene adviezen van afstand houden en het dragen van een mondneusmasker kunnen houden. In februari 2021 zijn strengere richtlijnen ingegaan voor vervoersmaatschappijen. Koninklijk Vervoer Nederland geeft aan dat met een groeiende vervoersvraag de capaciteit daardoor tekortschiet.

Advies
Aangezien ouderen en mensen met een verstandelijke beperking samen in een taxi zitten, bij thuiswonende gehandicapten een groot deel nog niet gevaccineerd is en bij de zelfstandig wonende ouderen ook nog een deel op vaccinatie wacht, is het op dit moment te vroeg om de vervoersrichtlijnen gelijk te trekken aan die van het openbaar vervoer.
Wel is het met de oplopende vaccinatiegraad mogelijk om maatregelen enigszins te verruimen naar een bezetting van 2/3, waarbij het uitgangspunt is dat per bank 2 mensen kunnen plaatsnemen met een lege stoel tussen hen in. Hierbij zit er geen passagier naast de chauffeur. De chauffeur en passagiers die tot deze doelgroepen behoren dragen een medisch mondneusmasker. Voor een deel van de personen zal het niet mogelijk zijn om een mondneusmasker te dragen. Gezien de huidige vaccinatiegraad en de actuele infectiedruk is het verantwoord dat deze mensen zonder verdere aanpassingen aan de bezettingsgraad mee kunnen met de taxi.

De eis dat er maximaal een persoon per rij stoelen of per bank mag zitten en dat personen niet recht achter elkaar mogen plaatsnemen, wordt hiermee losgelaten.

Verdere versoepelingen
Wanneer iedereen binnen deze doelgroepen de gelegenheid heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en/of de infectiedruk laag is, kunnen de richtlijnen gelijkgesteld worden aan het openbaar vervoer. Het is nog niet mogelijk om hiervoor een exacte datum voor verdere versoepelingen te geven.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.