Vaccineren van cliënten in een verpleeghuis of instelling van gehandicapten – kan dit eenvoudiger?

Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 4 februari 2021

Bij de uitwerking van de vaccinatiestrategie voor kwetsbare bewoners in de verpleeghuizen en instellingen gehandicaptenzorg is er een knip gemaakt tussen de cliënten die onder de regie van een Specialist oudergeneeskunde/Art verstandelijke gehandicapten vallen en cliënten die onder de regie van de huisarts vallen. Daarnaast het onderscheid Wlz – cliënten en cliënten zonder Wlz-indicatie in een instelling.

In de praktijk levert dit (logistieke) problemen op.

Voorstel om het vaccinatie proces te versimpelen
Via het RIVM hebben we informatie ontvangen dat in een instelling waar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de specialist oudergeneeskunde ook de bewoners die onder de verantwoordelijkheid vallen van de huisarts gelijktijdig kunnen worden “meegeprikt” (en dat gebeurt al regelmatig). Dat geldt zeker ook voor de omgekeerde situatie waar huisartsen de primaire verantwoordelijkheid hebben en waarbij de uitvoering via de huisartsenposten nu op gang komt.

In beide gevallen is het ook mogelijk dat bewoners van (kleinschalige) verpleeghuizen die geen Wlz-indicatie hebben in dezelfde ronde als hun medebewoners met een Wlz-indicatie gevaccineerd worden. Dit gebeurt dan niet op basis van leeftijd. De bewoners zonder Wlz-indicatie kunnen dus via de instelling “meegeprikt” worden. Zij krijgen een uitnodiging via de GGD om in de instelling geprikt te worden. Het staat deze bewoners en hun familie overigens vrij om de vaccinatieroute te kiezen die zij het meest wenselijk vinden.

Bewoners die niet in deze groep vallen zijn bewoners die in een aanleunwoning wonen, met een zelfstandige/eigen direct toegankelijke voordeur. Deze bewoners worden opgeroepen door de GGD en/of gevaccineerd door de eigen huisarts als ze niet mobiel zijn. Dit gebeurt wel op basis van leeftijd.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.