Vaccinatie zorgverleners PGB

zzp | PGB, Wlz

Geplaatst op: 14 januari 2021

BVKZ heeft het ministerie gevraagd hoe en wanneer zelfstandig zorgverleners die zorg verlenen aan zeer kwetsbare mensen die zelf met een pgb zorg inkopen, gevaccineerd kunnen worden.

Wij hebben de volgende reactie van het ministerie ontvangen:
Het ministerie van VWS werkt op dit moment samen met het brede zorgveld en daarbuiten om zo snel mogelijk iedereen in Nederland de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren tegen het Coronavirus. De komende tijd komen de verschillende vaccins beschikbaar, waarbij de aantallen zullen toenemen. Door deze schaarste van de vaccins, worden er keuzes gemaakt over de prioritering van vaccinatie. Hier wordt zoveel als mogelijk het advies van de gezondheidsraad opgevolgd. Binnen deze prioritering is de aard van de zorg leidend, niet de vorm van financiering. Daarmee volgt via het pgb-gefinancierde-zorg volledig de zorg in natura bij prioritering van vaccinatie.

Volgens de meest recente ‘stand-van-zakenbrief’ van het Ministerie van VWS vallen zorgverleners die zorg verlenen aan Wlz pgb-houders binnen de groep zorgmedewerkers in de langdurige zorg.

Wanneer bent u dan aan de beurt?
Zorgverleners die werken via een pgb vallen ook onder de verschillende doelgroepen die in de roadmap zijn geduid. De inventarisatie van deze zorgverleners wordt gedaan binnen het Ministerie van Volksgezondheid. Wanneer zorgverleners via een instelling werken krijgen zij een oproep vanuit de werkgever. Pgb-zorgverleners die niet via een instelling werken worden benaderd via andere kanalen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan dit proces.

De zorgverleners die zorg verlenen aan pgb-houders vallen onder dezelfde groep zorgmedewerkers die werken in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging of Wmo-ondersteuning. Zij staan volgens de strategie ingedeeld voor begin februari. De start is afhankelijk van de toelating en levering van het AstraZeneca-vaccin. We bereiden ons erop voor dat dit in de week van 8 februari is. Dit is ook te zien in bijgevoegde visuele weergave van de vaccinatiestrategie.

Krijgt u een signaal?
Er volgt een signaal vanuit BVKZ wanneer u zich kunt melden bij de GGD voor vaccinatie. Hierover volgt nog meer informatie.

Vaccineren budgethouders
De prioritering van de verschillende doelgroepen is weergeven in de op 4 januari jl. gepubliceerde roadmap en flowchart. Budgethouders met een medische indicatie zijn daarbij uiteraard ook in beeld. Het is afhankelijk van de leeftijd van deze budgethouders wanneer zij worden opgeroepen voor vaccinatie.

Bron: Rijksoverheid.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.