Vaccinatie van de volgende groep – wat weten we?

Wmo-ondersteuning, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 14 januari 2021

Inmiddels hebben medewerkers verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen volgens schema de uitnodiging ontvangen om als eerste gevaccineerd te worden.

Het wachten is nu op de ‘GO’ voor de volgende groep – medewerkers in de gehandicapten zorg, de wijkverpleging en de Wmo-ondersteuning (inclusief thuiszorg). Zodra de ‘GO’ er is ontvangt u vanuit BVKZ de standaard uitnodiging en andere relevante documenten.

Parallel hieraan wordt zo snel mogelijk gestart met de vaccinatie van cliënten in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (zie vaccinatiestrategie versie 12 januari).

Zoals het er nu uitziet zijn de cliënten mogelijk eerder aan de beurt dan de medewerkers. Bewoners van een instelling met behandeling door een Arts Verstandelijke Gehandicapten en een medisch dossier in de instelling vanaf 18 januari. Zij worden gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech vaccin. Bewoners van een instelling waarbij de huisarts de medische verantwoording draagt – vanaf 25 januari. Zij worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin.

Uitnodiging cliënten gehandicaptenzorg behandeld door AVG
De standaard uitnodiging voor de verpleeghuiszorg en de toestemmingsformulieren zijn inmiddels beschikbaar. Deze uitnodiging en toestemmingsformulieren zijn ook geschikt voor instellingen met cliënten waar de vaccinatie gezet zal worden door de Arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG) of de huisarts.

Wij raden u aan om pro-actief en gezien de korte tijdslijn de toestemming voor het vaccineren alvast op basis van onderstaande formulieren voor het Pfizer-vaccin in gang te zetten. Daarnaast adviseren wij u om met de cliëntvertegenwoordigers/cliëntenraden in gesprek te gaan over de inrichting van het vaccinatieproces.

Cliënten gehandicaptenzorg die ingeschreven staan bij de huisarts
Deze cliënten worden door de huisarts uitgenodigd voor een vaccinatie. Ter voorbereiding op de uitvoering kan men de cliënten en hun directe netwerk zo goed mogelijk informeren over de vaccinatie. Een handig hulpmiddel is de video Cornona – Steffie. Ook raden we u aan gebruik te maken van de standaard uitnodigingsbrief.

Daarnaast is het aan te raden nu al in gesprek te gaan over het vaccinatieproces met de cliëntvertegenwoordigers/cliëntenraden en ook de toestemming voor de vaccinatie in gang te zetten.

Het toestemmingsformulier is ontworpen voor het Moderna-vaccin. Mogelijk worden cliënten die ingeschreven staan en uitgenodigd worden door de huisarts gevaccineerd met een ander vaccin. Mocht uw organisatie uiteindelijk een ander vaccin toegewezen krijgen, dan kunt u altijd nog nagaan bij de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger of de gegeven toestemming ook voor het andere vaccin geldt.

Leden vinden hier de relevante documenten en formulieren
Uitnodigingsbrief bewoners instellingen (word document)
Uitnodigingsbrief bewoners wettelijke vertegenwoordiging (word document)
Toestemmingsformulier bewoner Pfizer
Toestemmingsformulier wettelijke vertegenwoordiging Pfizer
Toestemmingsformulier bewoner Moderna
Toestemmingsformulier wettelijke vertegenwoordiger Moderna
Factsheet Pfizer
Factsheet Moderna
RIVM uitleg coronavaccinatie

Signalen
Ook wij ontvangen signalen dat er zorgorganisaties zijn die afwijken van de vaccinatie strategie zoals die door de overheid wordt gecommuniceerd. In praktijk betekent dit dat er zorgmedewerkers worden uitgenodigd en zich aanmelden voor de vaccinatie van groepen die volgens de strategie nog niet aan ‘de beurt’ zijn.

BVKZ deelt de strategie zoals deze officieel wordt gecommuniceerd en we betreuren het dat er zorgorganisaties zijn die de prioritering anders hebben ingevuld.

Voor meer informatie en documenten kunt u contact opnemen via [email protected]

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.