Vaccinatie strategie – is die aangepast?

kleinschalige woonvormen, Wmo-ondersteuning, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 28 januari 2021

Ook wij krijgen veel vragen over wie, wanneer aan de beurt is voor de vaccinatie tegen het Covid-19 virus. Het lijkt er soms op dat groepen ‘voor gaan’ op de eerder gecommuniceerde vaccinatie strategie.

Het ministerie heeft aangegeven dat afhankelijk van de goedkeuring, beschikbaarheid, werking, levering vaccins, gebruik (meer vaccinaties uit 1 ampul) en interval tussen de eerste en tweede vaccinatie het nodig en soms ook mogelijk is om de strategie aan te passen.

Een deel van de ouderen van 90+ die mobiel zijn kunnen eerder dan gepland gevaccineerd worden. Zij worden met BioNTech/Pfizer gevaccineerd door de GGD. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van hun huisarts. De GGD meldt dat naar verwachting 45.000 mensen van ouder dan 90 jaar door de GGD worden ingeënt. Dat is ongeveer de helft van alle mensen ouder dan 90.

Niet mobiele ouderen van 90+ worden zodra mogelijk door hun huisarts gevaccineerd.

Tweede prik nu na 6 weken
Voor een maximale bescherming worden twee doses toegediend. In eerste instantie werd de tweede prik na drie weken gezet, maar dat is uitgesteld naar zes weken. Daarnaast hoeft Nederland voortaan minder doses op voorraad te hebben voor de tweede prik. Door deze aangepaste vaccinatiestrategie kunnen ouderen boven de 85 jaar nu ook eerder ingeënt worden. Deze mensen ontvangen een uitnodiging.

 

Volgorde vaccinatie niet-zorgmedewerkers

Vanaf 18 januari 2021

 • Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Vanaf 25 januari 2021

 • Bewoners van kleinschalige verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking met het vaccin van Moderna.
 • Thuiswonende, mobiele mensen van 90 jaar en ouder. Deze mensen krijgen vanaf 25 januari een uitnodiging. Prikken gebeurt op de GGD-priklocaties, met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Vanaf 1 februari 2021

 • Thuiswonende mobiele ouderen tussen 85 en 90 jaar. Prikken gebeurt op de GGD-priklocaties, met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Vanaf half februari 2021

 • Thuiswonende 60-plussers met het vaccin van BioNTech/Pfizer en als dit kan ook het vaccin van AstraZeneca.
 • Intramurale GGZ-cliënten, met het vaccin van Moderna.
 • Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar met het vaccin van Moderna.
 • Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie met het AstraZeneca vaccin.
 • Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Vanaf mei

 • Mensen van 18-60 jaar (zonder medische indicatie) met het AstraZeneca vaccin.

Raadpleeg de site van de Rijksoverheid voor de meest recente informatie over de volgorde en de wijziging hierin.

 

En de zorgverleners?
Deze gaan nog steeds volgens planning in de eerder gecommuniceerde strategie:

 • De directe Covid-zorg
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
 • Gehandicaptenzorg
 • Wijkverpleging en Wmo-ondersteuning
 • Intramurale GGZ

Welke medewerkers behoren tot de groep in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning en GGZ leest u op ‘wie krijgt wanneer een vaccin’.

Inmiddels is op 6 januari gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen. We hopen u snel te kunnen berichten over de medewerkers in de gehandicaptenzorg.

 

Wat doet BVKZ?
Wij zijn betrokken bij de regiegroep die bepaalt wie onder welke doelgroep bij zorgmedewerkers valt. Vanzelfsprekend behartigen we hierbinnen de belangen van de kleinschalige zorgaanbieders incl. de pgb-zorgverleners.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.