Vaccinatie GGz-cliënten en zorgmedewerkers

Wlz, GGZ

Geplaatst op: 25 februari 2021

Deze week worden de eerste ggz-cliënten die zijn opgenomen of wonen in vier grote instellingen gevaccineerd. Zowel de cliënten als zorgmedewerkers krijgen een vaccin toegediend door de medische dienst van de instelling. Dat schrijft het RIVM.

Het gaat hierbij in de eerste ronde om circa 8000 mensen. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder krijgen het vaccin van Moderna zodra dat beschikbaar is. De volgende instellingen krijgen naar verwachting in week 10 AstraZeneca-vaccin geleverd.

In totaal komen circa 22.000 ggz geestelijke gezondheidszorg -cliënten en 42.500 medewerkers die hen verzorgen in aanmerking voor een vaccinatie. De bewoners en medewerkers van de ggz-instellingen die deze week starten zijn hierover al geïnformeerd. Voorafgaand aan de vaccinatie wordt expliciet toestemming gevraagd aan de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

Intramurale ggz-cliënten

Onder de doelgroep van 22.000 mensen vallen ggz-cliënten die zijn opgenomen of wonen in instellingen. Verder horen hier ook de mensen bij die zijn opgenomen op de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) en psychiatrische universitaire klinieken (PUK). Tot slot behoren ook de mensen die zijn opgenomen in een TBS-kliniek tot deze groep.

Intramurale ggz –zorgmedewerkers

Onder deze doelgroep vallen de volgende medewerkers die werken in:

  • medisch-specialistische centra voor psychische behandeling en verpleging met overnachting (zoals algemeen psychiatrische ziekenhuizen, kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken en anorexiazorg);
  • klinieken voor behandeling van en verpleging van verslaafden met overnachting (verslavingsklinieken);
  • instellingen voor verzorging en begeleiding in een beschermde woonomgeving van psychiatrische patiënten met psychosociale problemen en verminderde zelfredzaamheid (jeugd en volwassenen);
  • psychiatrische dag- c.q. nachtbehandeling van psychiatrische patiënten en autisten (jeugd en volwassenen);
  • medewerkers crisisdiensten;
  • behandelcentra met overnachting van mensen die een misdrijf hebben gepleegd (of dreigen te plegen) voor psychiatrische stoornissen. Zoals forensisch-psychiatrische klinieken, Tbs-inrichtingen, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen.

Zorgmedewerkers kunnen een afspraak maken nadat zij een uitnodiging van de werkgever hebben gehad.

Vaccinatiestrategie

De volgorde waarin groepen worden gevaccineerd wordt bepaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl

Bron: RIVM

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.