Update: Aanvragen covidregeling 2021 voor Wijkverpleging, ELV en GRZ

ELV, GRZ, Wijkverpleging

Geplaatst op: 16 juni 2022

Covidregeling 2021 Wijkverpleging, ELV en GRZ

In een eerder nieuwsbericht informeerde wij u over het aanvragen van de covidregeling. Aanbieders van Wijkverpleging kunnen vanaf 14 juni een aanvraag doen voor de coronaregeling Wijkverpleging 2021. Daarnaast moeten aanbieders ELV en GRZ, die eerder een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage deden, vanaf 14 juni de aanvraag indienen voor hun AGB ondernemingen die niet zelfstandig in aanmerking kwamen voor de regeling. De zorgverzekeraars verzoeken aanbieders, die verzuimd hebben, hun meerkostenspecificatie in te dienen om dit uiterlijk 30 juni alsnog te doen.

Continuïteitsbijdrage-regeling

Zorgaanbieders in de wijkverpleging, ELV en GRZ, met ten minste één AGB-ondernemingscode met een cumulatieve omzet GRZ en ELV in 2019 groter dan € 1 miljoen, die getroffen zijn door gedeeltelijke vraaguitval in GRZ en ELV door COVID-19 in de periode januari t/m december 2021, konden in het voorjaar een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering door COVID-19. Aanbieders gaven daar ook aan welke AGB-codes bij hun concern behoren en daarom ook onder deze regeling vallen, alhoewel deze codes niet zelfstandig in aanmerking komen voor de regeling.

Aanvraag afronden

Om de aanvraag af te ronden, vragen aanbieders nu in tweede termijn de regeling aan voor deze niet-kwalificerende AGB codes. Het aanvraagformulier in het VECOZO portaal is hiervoor geopend van 14 juni 2022 tot en met 5 juli 2022.

Herinnering: Ex post afrekenen van meerkosten & afrekenen Covid bedden

Zorgaanbieders, die in 2021 zorg hebben geleverd op ELV-COVID-afdelingen en hiervoor een addendum ‘eerstelijnsverblijf corona cohortverpleging’ hebben afgesloten, moeten een verzoek doen voor ex post afrekening in verband met ELV-COVID-bedden.

Naast de aanvraag bij VECOZO, specificeren aanbieders hun gemaakte meerkosten met behulp van het meerkostenformat en leveren zij deze via expostmeerkostenWEG@zn.nl aan bij ZN. De indienperiode voor deze specificatie sloot 31 mei 2022. Desondanks hebben zorgverzekeraars nog niet alle specificaties ontvangen. Daarom is de indientermijn eenmalig verlengd tot 30 juni 2022.

Download hier het meerkostenformat

Meer informatie over ex post meerkostenvergoeding

Bron: ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.