Uitwerking programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (Wozo)

Ouderenzorg

Geplaatst op: 5 januari 2023

WOZO

Minister Helder heeft aan het einde van het jaar de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van haar WOZO plannen. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • zelf als het kan
 • thuis als het kan
 • digitaal als het kan

Het programma gaat uit van vijf actielijnen.

 1. Samen vitaal ouder worden
  • ouderen houden regie
  • omzien naar elkaar
  • passende ondersteuning waar nodig
 2. Sterke basiszorg voor ouderen
  • handreiking kwetsbare ouderen thuis
  • doorontwikkeling eerstelijnsverblijf
  • vereenvoudiging betaaltitels tijdelijk verblijf
 3. Passende Wlz-zorg
  • scheiden van wonen en zorg
  • doorontwikkeling kwaliteitskader verpleeghuiszorg
  • meerjarige contractering Wlz
  • domeinoverstijgende samenwerking
 4. Wonen en zorg voor ouderen
  • versnellen woningbouw
  • verbeteren van de leefomgeving
 5. Arbeidsmarkt en innovatie
  • goed (regionaal) werkgeverschap
  • sociale en technologische innovatie
  • digitale vaardigheden
  • opleidingsakkoord

Bekijk hier de resultaten per actielijn

Veel van deze onderwerpen zijn al (deels) in gang gezet, maar een aantal thema’s wordt nog verder uitgewerkt. De minister zal het hele WOZO-werkprogramma voor de zomer presenteren.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.