Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2021

| Wmo, Jw, PGB

Geplaatst op: 31 december 2020

Eerder berichten wij over de voortzetting van de compensatie – en meerkosten regeling tot 1 januari 2022. Voortzetting compensatieregelingen Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet – BVKZ
De VNG en het Rijk hebben de meerkosten Jeugdwet en WMO 2021 nader uitgewerkt. Deze uitwerking is een richtinggevende uitwerking van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG op het onderdeel meerkosten voor het jaar 2021.
De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd.

Belangrijkste wijzingen zijn:

  • Er is een technische handreiking in de maak met een werkwijze hoe gemeenten en aanbieders de meerkosten berekenen en verrekenen. Doel hiervan is het verduidelijken van de regeling met als gevolg minder discussie en vermindering van administratieve lasten.
  • Minderkosten dienen met de meerkosten verrekend te worden.

Er is geen generieke landelijke continuïteitsregeling. Het bieden van omzetgarantie c.q. continuïteitsbijdrage is maatwerk waardoor de VNG en het Rijk een gespreksleidraad hebben opgesteld.

Lees meer op continuïteit financiering meerkosten en compensatie sociaal domein.

Bron: vng

 

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.