Uitvoering Wlz 2020-2021

| Wlz

Geplaatst op: 23 december 2021

Uitvoering Wlz 2020 2021

uitvoering-wlz-2020-2021De Nza heeft een rapport uitgebracht over hun toezicht op de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) door Wlz-uitvoerders en zorgkantoren in 2020-2021. Minister de Jonge heeft dit rapport deze week aan de Tweede Kamer aangeboden.

Corona

De impact van de coronapandemie is overduidelijk groot binnen de langdurige zorg. Cliënten in de langdurige zorg zijn kwetsbaar en hebben 24-uurs zorg nodig. In de eerste fase van de pandemie werden veel van deze kwetsbare Wlz-cliënten ziek of overleden. Cliënten konden geen of beperkt bezoek ontvangen. Nog altijd heerst er binnen langdurige zorginstellingen veel angst voor het coronavirus. Zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgkantoren hebben hard gewerkt om samen toch goede zorg te organiseren voor deze kwetsbare mensen. Ook heeft het zorgkantoor inspanningen geleverd om de zorg rechtmatig te besteden, voor zowel de reguliere Wlz-kosten als ook de corona-regelingen. Mede dankzij de inspanningen van de zorgkantoren heeft de Nza het merendeel van de uitgaven in 2020 als rechtmatig beoordeeld.

Compensatieregelingen

Door de coronapandemie hadden zorgaanbieders te maken met doorlopende kosten waar geen opbrengsten tegenover staan. De Nza heeft samen met de zorgkantoren, zorgaanbieders en VWS regelingen opgesteld om deze doorlopende kosten te compenseren. Een positief bijeffect van deze crisis is dat er veel samenwerking tot stand is gekomen tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en zorgkantoren onderling. Zo ontstonden er landelijke en regionale overleg- en samenwerkingsstructuren en werden informatie en goede voorbeelden van passende zorg nadrukkelijk gedeeld. Zorgkantoren profileren zich steeds meer als verbinder van zorgaanbieders in de regio en als ondersteuner voor cliënten.

Knelpunten in het bemiddelen van zorg

Los van de coronapandemie ziet de Nza dat het de zorgkantoren tot nu lukt om zorg te regelen voor alle cliënten. Maar het kost hen steeds meer moeite om te bemiddelen naar zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt:

  • Er ontstaan diverse knelpunten in verschillende regio’s door personeelsschaarste en de complexer wordende zorgvraag door de vergrijzing;
  • Door knelpunten was de toegang tot medisch-generalistische zorg in 20 van de 31 regio’s op momenten in 2020 onvoldoende gewaarborgd. Deze knelpunten konden zorgkantoren en zorgaanbieders wel oplossen;
  • De vraag naar ggz wonen overtreft het beschikbare aanbod.

Samenwerking, regie en keuzes zijn nodig

Zorgkantoren zoeken samenwerking om de rol van regionale regisseur steeds nadrukkelijker te vervullen. Deze rol zal alleen maar belangrijker worden om ook in de toekomst passende langdurige zorg aan ouderen en mensen met een beperking of psychische stoornis te kunnen bieden. Wat zorgkantoren kunnen doen is een regierol pakken om passende zorg te stimuleren en aan hun zorgplicht te voldoen. Wij sporen hen daarom aan (nog) meer regionaal en domeinoverstijgend samen te werken, problemen te signaleren en met zorgaanbieders te kijken hoe het anders kan. Zorgkantoren kunnen ook sturen op doelmatigheid bij de inkoop en organisatie van zorg. Maar zorgkantoren kunnen het niet alleen en zullen moeten aangeven tot waar hun invloed reikt. Zo hebben zorgkantoren bijvoorbeeld geen invloed op het aantal Wlz-cliënten en de keuzes die gemaakt worden over wat onder het verzekerd pakket valt.

De langdurige zorg onder druk

Bron: Nza

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.