Tussentijdse aanpassingen tarieven Wlz en Zvw, Zin en pgb

pgb, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 30 september 2022

In de tarieven voor 2023 die de NZa in het voorjaar heeft vastgesteld, is rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling die het Centraal Planbureau (CPB) voorzag in het Centraal Economisch Plan (CEP) in maart jl. Sinds dat moment zijn de lonen en prijzen echter fors aangepast. Om dit te vertalen naar de Wlz en de Zvw heeft de minister de NZa gevraagd de hogere ramingen tussentijds in de tarieven te verwerken.

De aan te passen (maximum)tarieven in de Wlz en de Zvw maken het mogelijk dat de vergoeding voor hogere prijzen en de hogere overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) in 2023 bij aanbieders terecht kan komen.

Ook aanpassing tarieven pgb Wlz en Zvw

Ook de tarieven voor pgb in de Wlz en de Zvw worden bijgesteld. Door de tarieven voor 2023 tussentijds te verhogen wordt voorkomen dat zorgaanbieders en de budgethouders in de Wlz en de Zvw pas vanaf 2024 worden gecompenseerd voor de nu voorziene stijging van lonen en prijzen in 2022 en 2023.

Inkoop

Dit vraagt van zorginkopers in de Wlz en de Zvw dat zij de hogere budgettaire ruimte ook vertalen naar hogere tarieven bij de zorginkoop.

Nza verhoging tarieven 2023

Kamerbrief tussentijdse aanpassing tarieven

 

Bron: Rijksoverheid en Nza

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.