Toekomstig tekort in aanbod Wlz-zorg vraagt om blijvende inspanning zorgkantoren

contracteren, Zorgaanbieders | Wlz

Geplaatst op: 9 december 2021

Toekomstig tekort in Wlz

toekomstig-tekort-in-wlzZorgkantoren hebben tekorten in het zorgaanbod in hun regio goed in beeld. Ook zetten zij zich in om die op te lossen. Maar om nu en in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen voldoen, is het van belang dat zij nog een paar extra stappen zetten. Dit staat in het rapport van de NZa.

Rapport NZa

De toezichthouder roept zorgkantoren op om de knelpunten tussen zorgvraag en zorgaanbod (fricties) verder te specificeren en concrete afspraken te maken met zorgaanbieders om deze knelpunten op te lossen. Zij adviseert zorgkantoren om deze gemaakte afspraken vast te leggen in de contracten met zorgaanbieders.

Passende zorg

Zorgkantoren moeten in het kader van hun zorgplicht voldoende passende zorg inkopen voor de Wlz verzekerden in hun regio. Het is dus belangrijk dat zij weten in hoeverre het zorgaanbod in hun regio aansluit bij de vraag naar zorg. Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat zorgkantoren knelpunten over het algemeen goed in beeld hebben. Zij signaleren onder meer een toenemende vraag naar Wlz-zorg vanwege de vergrijzing, een complexer wordende zorgvraag bij bepaalde doelgroepen en een toenemende behoefte aan extramurale zorg. Nog niet alle zorgkantoren specificeren de knelpunten afdoende.

De NZa roept deze zorgkantoren dan ook op om inzichtelijk te maken bij welke (sub)doelgroepen, zorgsoorten, (sub-)regio’s en wanneer (nu of in de (nabije) toekomst) er fricties zijn. Op deze manier krijgen we meer zicht op waar en wanneer het zorgkantoor wel of mogelijk niet aan zijn zorgplicht kan voldoen en wat er nodig is om dit op te lossen.

Aanbod afstemmen zorgvraag

Zorgkantoren zetten zich in om het aanbod van zorg beter af te stemmen op de vraag. Dit doen ze onder meer door samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorgaanbieders en partners, ook buiten het Wlz domein, zoals gemeentes. Bijvoorbeeld om gemeentes mee te krijgen in het zorgen voor geschikte ouderenhuisvesting en capaciteit voor verpleeghuiszorg. Om niet alleen nu maar ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen voldoen is het daarnaast van belang dat zorgkantoren resultaatgerichte afspraken met individuele zorgaanbieders maken. De NZa adviseert zorgkantoren om deze gemaakte afspraken vaker en beter vast te leggen in de contracten met zorgaanbieders, zodat het navolgen van de afspraken goed is geborgd.

Het rapport is onderdeel van alle onderzoeksrapporten over ‘Toezicht op de langdurige zorg’.

Wat adviseert BVKZ?

Zoals op de ALV van BVKZ deze week is aangegeven zijn zorgkantoren steeds nadrukkelijker in de regio bezig om op basis van een gezamenlijke visie met de gecontracteerde aanbieders te komen tot juiste plannen om de toekomstige knelpunten aan te kunnen. De zorgkantoren nodigen ook nadrukkelijke kleinschalige aanbieders uit (ZIN en pgb) om deel te nemen aan deze overlegtafels. De opdracht van het zorgkantoor is dat zij steeds meer afrekenbare resultaten in de projectvoorstellen op te nemen.

BVKZ is verheugd dat ook de kleinschalige aanbieders een nadrukkelijke rol kunnen vervullen in deze.

 

BVKZ raadt haar leden aan contact te zoeken met de regionale zorgkantoren om het gesprek aan te gaan of en zo ja hoe zij aan deze overlegtafels kunnen deelnemen. Het grote voordeel van deze overlegtafels is dat veelal ook de grote gemeenten aan deze overlegtafels worden uitgenodigd. 

 

Adviesrapport Samenwerken aan passende zorg

Bron: Nza/BVKZ

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.