Toekomstbrief Wmo staatssecretaris van Ooijen

| Wmo

Geplaatst op: 7 april 2022

toekomstbrief-wmoToekomstbrief Wmo

Staatssecretaris van Ooijen stuurde vorige week zijn toekomstbrief Wmo naar de Tweede Kamer. Hieronder kunt u een aantal van zijn aandachtspunten lezen.

Lees hier de volledige brief

Stimuleren domeinoverstijgende samenwerking

  • Samenwerking met de ggz: Opgaven waar de ggz-sector mee geconfronteerd wordt, kunnen niet alleen binnen de ggz worden opgelost. Intensieve domeinoverstijgende samenwerking tussen professionals die werkzaam zijn binnen de ggz, de basiszorg en het sociaal domein is van belang in het kader van preventie en, zo mogelijk,ter voorkoming van ontwikkeling van psychische problematiek.
  • Dagbesteding en (beschut) werk: Ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen in de dagbesteding, voor wie dat passend is, zodat het makkelijker wordt om vanuit de dagbesteding door te groeien naar beschut werk of een andere vorm van (betaalde) arbeid.
  • Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams): Een duidelijke wettelijke grondslag om domeinoverstijgend persoonsgegevens uit te wisselen ten behoeve van een integrale en gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek.
  • Wetsvoorstel Wlz-zorg: VWS bereidt een wetsvoorstel voor dat de mogelijkheid voor zorgkantoren regelt een bijdrage te geven aan maatregelen en projecten die de behoefte aan Wlz-zorg verminderen of uitstellen.
  • Kwetsbare jongeren: Jongeren die op hun 18e jeugdzorg verlaten hebben meer kans om dak- en thuisloos te raken. Een goede coördinatie op de leefdomeinen wonen, zorg, werk en inkomen, eventueel schulden, school en support vergroot de kansen voor participatie van deze jongeren.

Inzetten op passend beschikken

Een langere beschikkingsduur geeft cliënten, met een levenslange en levensbrede ondersteuningsvraag, de rust en zekerheid die nodig is. Inzet om  ‘een passende beschikkingsduur’ tot norm te maken.

Resultaatgericht beschikken

Inzet is erop gericht om snel duidelijkheid te bieden aan gemeenten, aanbieders en cliënten over de voortgang van het voorstel. Het moet mogelijk blijven om te bekostigen op resultaat, maar dit mag nooit ten koste mag gaan van de rechtszekerheid van cliënten.

Verbeteren toezicht

Op dit moment is het toezicht niet op orde. Het is de gezamenlijke ambitie om het Wmo toezicht beter te waarborgen en onafhankelijker te positioneren dan nu het geval is. Bij het opstellen van deze visie is ook aandacht voor toezicht op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.