Handreiking toekomstbestendig coronabeleid in dagbesteding

dagbesteding

Geplaatst op: 21 juli 2022

Toekomstbestendig coronabeleid dagbesteding

toekomstbestendig-coronabeleid-dagbestedingDorps- en buurthuizen en jongerencentra vervullen een essentiële rol binnen onze samenleving. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien, elkaar steunen, steun kunnen ontvangen en hun hobby’s kunnen uitoefenen. Deze locaties zijn ook essentieel voor sociaalwerkorganisaties om hun activiteiten uit te voeren en ondersteuning te bieden. Het is dan ook van groot belang dat deze ontmoetingsplekken open blijven, juist in het geval van een opleving van het coronavirus.

Daarom is de handreiking ‘Toekomstbesteding coronabeleid in dorps- en buurthuizen en (sociale) ontmoetingsplekken’ ontwikkeld. De handreiking helpt om op verantwoordelijke wijze de deuren open te houden als de coronasituatie verergert.

Bekijk hier de handreiking

(opschalings)stappen

De opstellers van de handreiking besluiten, mede op basis van de adviezen van het RIVM, wanneer welke stap van toepassing is.

  1. Basismaatregelen zoals: handen wassen, extra ventilatie en thuisblijven bij klachten.
  2. Extra maatregelen zoals: (mondelinge) gezondheidscheck, desinfectiemiddelen bij toegang en schrijven van een plan van openstelling.
  3. Het plan van openstelling gaat van kracht. Maak afspraken met met medewerkers en vrijwilligers over de inzetbaarheid en preventief testen en het aantal deelnemers bij activiteiten te maximeren.
  4. Maatregelen vanuit de Rijksoverheid. In dat geval gaan de betrokken organisaties, net als eerder, in overleg met het Rijk om passende maatregelen te treffen.

Zelfregulatie

De overheid gaat uit van zelfregulatie. Op deze manier is er ook geen toestemming  nodig van gemeenten of veiligheidsregio’s en zal er ook geen handhaving meer zijn.

Bron: Sociaal Werk Nederland

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.