Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming

woonzorginitiatieven

Geplaatst op: 5 april 2023

Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB)

tijdelijke-tegemoetkoming-blokverwarmingBewoners van woonzorghuizen of van zelfstandige woonunits zonder eigen energieaansluiting, kunnen binnenkort rekenen op een tegemoetkoming in de energiekosten voor 2023. In een eerder nieuwsbericht in januari hebben we u hierover geïnformeerd.

De regeling is inmiddels vastgesteld, de aanvraagprocedure zal vanaf 25 april opengesteld worden.

Hoofdlijnen van de regeling:

  • Aanvrager: degene die het energiecontract heeft vraagt de subsidie aan. Vaak is dat de zorgondernemer zelf,  is dit niet het geval dan kan de organisatie (vaak de verhuurder van het pand aan de zorgondernemer) die het energiecontract beheert de subsidie aanvragen.
  • Uitzondering: Uitzondering hierop zijn zorgondernemers die een vast contract hebben met hun energieleverancier waarin zij binnen  tarief vallen dat het hele jaar onder het prijsniveau van het prijsplafond zit. Deze zorgaanbieders en hun bewoners worden uitgesloten van de regeling.
  • Peildatum 1 april 2023: Dit betekent dat alle wooneenheden, die na dit moment nog opgeleverd of juist opgeheven worden, niet meer meetellen. Het gaat hierbij om het aantal wooneenheden per 1 april, eventuele leegstand op dat moment telt niet mee.
  • Subsidiebedragen: Deze worden halfjaarlijks vastgesteld op basis van de formule: forfaitair bedrag = gemiddeld energieverbruik x (gemiddelde energieprijs – relevante plafondprijs). Het gemiddelde energieverbruik is vooraf vastgesteld, op basis van gegevens van het CBS. De gemiddelde energieprijs komt voort uit de gegevens die de energieleveranciers aanleveren onder het prijsplafond
  • Verrekening en verdeelsleutel: De aanvrager moet de subsidie doorberekenen aan de bewoners via een verlaging van de in rekening gebrachte of te brengen energiekosten (servicekosten). Deze verrekening moet aansluiten bij de verdeelsleutel die de zorgaanbieder altijd al hanteert. Concreet werkt dit als volgt: de zorgondernemer heeft bijvoorbeeld 12 wooneenheden per 1 april en ontvangt 12 maal hetzelfde bedrag. Vervolgens trekt hij dit volledige bedrag af van de totale energiekosten van de 12 wooneenheden. Vervolgens brengt hij per wooneenheid een bedrag in mindering. Dit kan hetzelfde bedrag zijn dat hij per wooneenheid heeft ontvangen. Maar het kan ook zijn dat de wooneenheden verschillen in energiekosten (bijvoorbeeld omdat er verschil is in m2). Dan verrekent de zorgondernemer de subsidiebedragen op basis van de verdeelsleutel die al bestaat.
  • Verrekening van de gemiste 2 x € 190,- van november en december 2022: Voor zelfstandige eenheden blijft dit bedrag gehandhaafd, voor onzelfstandige eenheden komt dit bedrag uit op 2 x € 80,-. Deze bedragen worden opgeteld bij het totale subsidiebedrag voor elektriciteit. Het ministerie kiest ervoor om deze bedragen niet te laten verrekenen als er sprake is van verhuizing of overlijden na november of december, maar toe te laten vallen aan de nieuwe bewoners. Het wel verrekenen zou zowel teveel praktische als juridisch complexiteit met zich meebrengen.
  • Tegemoetkoming in de kosten voor de zorgaanbieder: Er komt een extra bedrag beschikbaar naast de subsidie. Dit om  de aanvrager tegemoet te komen in de uitvoeringskosten.
Klik hier voor de complete tekst van de regeling

 

Wat doet BVKZ?

BVKZ zit aan tafel met het ministerie over deze regeling om zo de belangen van de kleinschalige wooninitiatieven voor het voetlicht te kunnen brengen. Ook zijn we betrokken bij de verdere uitwerking rondom de communicatie van deze regeling. BVKZ heeft, samen met branchegenoten Federatie Landbouw en Zorg, SPOT en De Drie Notenboomen gepleit voor het gebruik van een hoger volume bij de onzelfstandige eenheden. Uit onze cijfers blijkt namelijk dat het verbruik van cliënten in een woonzorglocatie beduidend hoger ligt dan het gemiddelde verbruik dat het CBS heeft berekend. We hebben hiervoor ook aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer opnieuw aandacht voor gevraagd.

Hebt u vragen of wilt u meedenken? Laat het ons weten via info@bvkz.nl.

Bron: Rijksoverheid 


bvkz

Wilt u ook betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de zorgsector? Dat kan, door lid te worden van onze branchevereniging. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging? Bekijk dan onze website voor meer informatie of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord. 

Ik wil lid worden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.