Nieuwe subsidieregeling voor ontregelprojecten

Zvw

Geplaatst op: 18 augustus 2022

Subsidieregeling ontregelprojecten

subsidieregeling-ontregelprojectenOp 2 juni jl. informeerden wij u over het voorstel subsidieregeling ontregelprojecten. Op 1 september opent het ministerie van VWS de eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling ‘(Ont)regelprojecten zorgaanbieders’. Met deze regeling kunnen zorgorganisaties zélf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie.

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de eigen organisatie of die in samenwerking met andere zorgaanbieders (al dan niet Zvw) worden uitgevoerd.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden:

  • De activiteiten hebben als doel het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen.
  • De subsidieaanvrager was voor 1 juli 2020 actief als Zvw-zorgaanbieder.
  • De activiteiten moeten de administratieve lasten van minimaal 10 zorgmedewerkers verlichten. Zorgmedewerkers worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de activiteiten.

Drie subsidierondes

In totaal stelt het ministerie van VWS € 9,5 miljoen voor de subsidieregeling beschikbaar dat wordt verdeeld over drie subsidierondes:

  • Eerste aanvraagronde: 1 t/m 30 september 2022
  • Tweede aanvraagronde: 1 t/m 31 maart 2023
  • Derde aanvraagronde: 1 t/m 30 november 2023

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van € 25.000 tot € 124.999. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25% door de aanvrager zelf gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting.

Lees hier hoe u een aanvraag indient

Lees meer over het project (ont)regel de langdurige zorg

Bron: Vilans

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.