Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) per 1 oktober weer open

wijkverplegging | Zvw

Geplaatst op: 16 september 2021

Werkt u bij een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet? En wilt u bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging? Dan is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) misschien iets voor uw zorginstelling. Op 1 oktober gaat ronde 2 van de SOW open.

Doel

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. De subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten.

Voorbeelden zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die u deels kunt gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Activiteiten

Er zijn 7 verschillende activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Als uw organisatie werkzaam is in meerdere wijken, is het mogelijk om subsidie voor een andere wijk voor eenzelfde activiteit aan te vragen.

  1. Verbeteren deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding ‘procesbegeleider intercollegiale toetsing’.
  2. Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging.
  3. Meer samenwerking met andere organisaties in de keten.
  4. Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan.
  5. Verminderen administratieve lasten zoals bijvoorbeeld de vijfminutenregistratie.
  6. Verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur.
  7. In gebruik nemen van nieuwe technologieën.

Meer informatie over SOW

Bron: Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.