Steunmaatregelen corona voor zorgaanbieders in 2022

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 30 december 2021

Op 10 december jl. informeerde de minister de Tweede Kamer over het stopzetten van de coronasteunmaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage en het versoberen van de meerkostenregeling (zie hier ook ons nieuwsbericht).
Inmiddels is echter het huidige COVID-19-risiconiveau ‘ernstig’. Dit betekent dat er veel ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn door coronabesmettingen. Daarnaast lijkt de vaccineffectiviteit tegen infectie en transmissie licht gedaald te zijn en is de zich snel verspreidende omikronvariant in opkomst.
Door de nieuwe lockdownmaatregelen om de zorg niet nog verder onder druk te zetten, kunt u opnieuw te maken krijgen met (gedeeltelijk) stopgezette zorg of activiteiten, oplopend ziekteverzuim van uw medewerkers en toename van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

BVKZ spant zich in voor verlenging van steunmaatregelen
BVKZ is daarom van mening dat de steunmaatregelen tenminste ook voor het eerste kwartaal van 2022 verlengd moeten worden.
We zijn hierover intensief in gesprek met het ministerie van VWS en we vinden bij VWS hier ook begrip voor. We kunnen ons ook niet voorstellen dat, gezien de ernstige COVID situatie, VWS zou besluiten om deze maatregelen niet opnieuw aan te bieden.

Advies: blijf registreren
We verwachten een definitief besluit hierover niet voor het einde van januari, mede vanwege de invulling van de ministersposten in nieuwe kabinet. Daarom adviseren we u om door te gaan met het registreren van extra kosten en niet-geleverde zorg, vooruitlopend op een besluit om de regelingen met terugwerkende kracht te herstellen.

Mocht u hierover nog vragen hebben of uw eigen situatie met ons willen bespreken, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.