Kamerbrief stand van zaken pgb

Zorgaanbieders | PGB

Geplaatst op: 23 december 2021

stand-van-zaken-pgbStand van zaken pgb

Met deze recente kamerbrief informeert de minister de kamer over de laatste ontwikkelingen rondom het pgb. De kamerbrief bestaat uit twee onderdelen. Een onderdeel dat ingaat op beleidsmatige ontwikkelingen en een deel dat ingaat op de ontwikkeling van PGB2.0.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Hier wordt vooral ingegaan op de resultaten die zijn geboekt ten aanzien van informatievoorziening. Er is een nieuw kader pgb-vaardigheden beschikbaar gekomen, de pgb-pagina op Rijksoverheid.nl is gelanceerd en het instrument ‘gesprek eigen regie’ voor wooninitiatieven is online te raadplegen. BVKZ is bij meerdere activiteiten, instrumenten en onderzoeken ten aanzien van beleid en informatievoorziening betrokken (geweest).

Het onderzoek naar de betekenis en de waarde van het pgb is afgerond en aangeboden aan de kamer. Ons standpunt en betrokkenheid kunt u lezen in ons nieuwsbriefitem van 16 december jl.

De eerder aangekondigde (november 2020) pilot groepsgebonden budget wordt niet doorgezet. Er lijkt naar aanleiding van gesprekken met onder andere BVKZ geen draagvlak voor te zijn.

Ontwikkeling van PGB2.0

stand-van-zaken-pgb

De minister beschrijft dat de ontwikkeling van PGB2.0 gestaag vordert en dat er inmiddels 15 zorgkantoren en 1 gemeente (zie kaartje) met PGB2.0 werken en hiermee ook 23.500 budgethouders en 50.000 zorgverleners. De klanttevredenheid van PGB2.0 wordt met een 8 of hoger beoordeeld. Inzet is om het gebruikersaantal nog verder te verhogen en de drempels voor digitaal werken weg te nemen.

Uit regelmatige communicatie laten we onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van PGB2.0 zien en ook onze inzet bij elke aansluiting. We kijken uit naar de volgende aansluitingen in het nieuwe jaar.

 

 

 

Meer weten?

Alle informatie en activiteiten waar wij bij betrokken zijn op het gebied van pgb.

Alle informatie en activiteiten waar wij bij betrokken zijn op het gebied van pgb2.0 / pgb portaal

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.