Slotbrief Agenda PGB aangeboden aan de Tweede Kamer

pgb-zorgverleners

Geplaatst op: 15 juli 2021

Op 6 juli jl. is de slotbrief Agenda pgb aangeboden aan de Tweede Kamer. Hiermee komt er formeel een einde aan de Agenda PGB binnen de huidige kabinetsperiode. De volgende minister kan voortbouwen op dit fundament. In de slotbrief staat beschreven wat de opzet was van de Agenda PGB, wat de Agenda heeft opgeleverd, en hoe de opbrengsten worden meegenomen naar de volgende kabinetsperiode.

Wat was de opzet van de Agenda PGB?
Met de Agenda PGB zijn verbeteringen gerealiseerd binnen de bestaande kaders. De nadruk lag hierbij op de voorkant van het proces, dus op voorlichting en toegang. Maar ook elders in de uitvoering zijn verbeteringen aangebracht. De Agenda is opgesteld en uitgevoerd samen met Per Saldo, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ).

Wat hebben we bereikt in de afgelopen kabinetsperiode?
Op alle zeven thema’s uit de Agenda is voortgang geboekt. Er is een nieuwe pagina over het PGB ingericht op de website van de Rijksoverheid. Hier zijn ook korte films te vinden waar wij en leden van BVKZ aan hebben meegewerkt, over het PGB in de praktijk, en handige keuzehulpen voor budgethouders en zorgverleners. Ook is samen met Per Saldo de toolkit Wonen ontwikkeld voor ouders of vertegenwoordigers die een ouderinitiatief willen opstarten met een PGB. VNG, Per Saldo, SVB en VWS hebben een plan gemaakt voor een online PGB-werkplaats waar gemeenten in de komende periode kennis en ervaring over het PGB kunnen uitwisselen. Het ontwikkelde 10-punten kader PGB-vaardigheid ondersteunt bij de beoordeling of iemand in staat is om een PGB te beheren. Ook is er flink geïnvesteerd in kennisontwikkeling, onder andere met onderzoeken naar informele zorg en collectieve woonvormen waar BVKZ bij betrokken is geweest. Tot slot heeft de Inspectie SZW een personeelsuitbreiding gehad om fraude met PGB’s aan te pakken.

Wat nemen we mee naar de volgende kabinetsperiode?
Omdat sommige knelpunten moeilijk oplosbaar zijn binnen de huidige kaders, is -in samenwerking met o.a. budgethouders en zorgverleners- een meer fundamenteel onderzoek gestart naar de betekenis en waarde van het PGB in het zorgstelsel. Het is aan de volgende minister om de resultaten van dit onderzoek te beoordelen en daar indien van toepassing een passend vervolg aan te geven. Al met al vormt dit onderzoek samen met de opbrengsten van de Agenda PGB een stevig fundament voor de volgende kabinetsperiode. 

Stand van zaken PGB2.0

De invoering van het PGB2.0-systeem betekent voor de budgethouder meer administratieve ondersteuning bij het PGB. Ook verstrekkers, de SVB en zorgverleners werken met het systeem. Regelmatig houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen en aansluitingen.

Het systeem voldoet aan alle eisen en wordt stap voor stap doorontwikkeld. Hiervoor waren extra middelen nodig die inmiddels zijn toegekend. De verwachting is dat na de invoering er structureel minder kosten zijn voor de uitvoering. De gebruikerstevredenheid is hoog met een gemiddelde beoordeling van een 7,9. De belangrijkste constatering is dat gebruikers tevreden zijn met het nieuwe portaal, met name met het extra gemak en overzicht dat hen wordt geboden.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.