457 signalen over zorgfraude in 2021

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 14 juli 2022

Signalen zorgfraude 2021

signalen-zorgfraude-2021Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2021 457 signalen over mogelijke zorgfraude verzameld door de partners. De signalen gaan over 379 zorgaanbieders. Over driekwart van hen kwam er in 2021 voor het eerst een signaal binnen.

Zorgsoort

Wijkverpleging is de meest voorkomende zorgsoort in de signalen die in 2021 in IKZ-verband gedeeld zijn. Naast wijkverpleging staan begeleiding individueel en mondzorg al drie jaar op een rij in de top 5. Wat verder opvalt, is dat beschermd wonen en huishoudelijke hulp in de top 5 staan. Hoewel beschermd wonen vorig jaar niet in de top 5 stond, was dat in 2019 wel het geval. Dit jaar zijn met name minder signalen ingediend over dagbesteding, farmacie, ggz en jeugdhulp ten opzichte van 2020.

2020 2021
1. Wijkverpleging (154) 1. Wijkverpleging (100)
2. Begeleiding individueel (92) 2. Begeleiding individueel (97)
3. Mondzorg (53) 3. Mondzorg (47)
4. Geneeskundige GGZ (51) 4. Beschermd wonen (38)
5. Dagbesteding (43) 5. Huishoudelijke hulp (26)

 

Aard van de fraude

  • Het declareren van meer of andere zorg dan geleverd wordt, is het meest gesignaleerd.
  • Het aanvragen van meer zorg dan nodig.
  • Combinatie: het declareren van meer of andere zorg dan geleverd is én het leveren van minder (goede) zorg dan nodig (zorgverwaarlozing).

Veel voorkomende fraudevormen

  • Door de coronapandemie meer signalen over fraude met zorgbanen, zorgbonussen en de NOW-regeling.
  • Activiteiten van ondermijnende criminaliteit.
  • Complexe organisatiestructuren
  • Organisaties die al eerder faillissement hebben aangevraagd en vervolgens een doorstart maken. Het valt op dat een aantal ZiN-aanbieders hun activiteiten dan voortzetten als pgb-aanbieders.

Bekijk hier het jaarbeeld IKZ 2021

Bekijk hier het rapport ‘Signalen fraude in de zorg 2021’

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.