Sectorplan gehandicaptenzorg fase 3 gepubliceerd

corona, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 4 maart 2021

Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een sectorplan opgesteld voor de gehandicaptenzorg. Het sectorplan, ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport (VWS, biedt ondersteuning in de voorbereiding en wanneer er sprake is van een ‘code zwart scenario’ in de covid-19 pandemie.

Het sectorplan is afgestemd met partners waaronder BVKZ.

Code zwart scenario

Het sectorplan bereidt voor op een situatie waarin de zorgverlening tot een absoluut minimum moet worden beperkt, het ‘Fase 3: code zwart scenario’. Dit houdt in dat er door een grote toename van cliënten of een hoog verzuim onder medewerkers de beschikbare capaciteit niet langer toereikend is om te voldoen aan de zorgvraag. Er moeten dan vergaande besluiten worden genomen over welke zorg nog wel en welke zorg niet meer verleend kan worden. In dat geval is het van belang om landelijke en regionaal afspraken te hebben gemaakt over het leveren van minimale zorg zodat aan zoveel mogelijk mensen zorg kan worden verleend..

Medisch beleid

De NVAVG heeft een medisch beleid tijdens fase 3 opgesteld (zie bijlage). Op korte termijn verwachten we ook het medisch beleid van de beroepsvereniging verzorgenden (V&VN). De VGN blijft benadrukken dat de uitvoering van fase 3 van de COVID-19 pandemie vooral lokaal en regionaal plaatsvindt.

De VGN is nog in afwachting van het tijdelijk landelijk beleidskader kwaliteit en continuïteit van zorg van VWS. Op basis van deze publicatie kan het sectorplan aangepast worden (de verwachting is volgende week). Mocht u vragen hebben over het sectorplan voor fase 3 gehandicaptenzorg dan kunt u die mailen naar [email protected].

Bijlagen

Sectorplan gehandicaptenzorg fase 3

Medisch beleid NVAVG fase 3

Medisch handelen V&VN tijdens fase 3 (nog niet gereed)

Helpende vragen ter benutting van opstellen noodplan fase 3 (onderdeel van sectorplan)

Rollen en tijdelijk beleidskader (nog niet gereed)

Bron: VGN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.