Scenario’s voor verbetering van kwaliteit en kwantiteit van stages

zorgaanbieder

Geplaatst op: 16 september 2021

Hoe verbeteren we de kwaliteit en het aantal stages voor mbo- en hbo-studenten? Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deed onderzoek naar deze vraag in de zorg en ontwikkelde scenario’s voor de korte, middellange en lange termijn. De inzichten zijn inspirerend en bruikbaar voor jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk

De scenario’s zijn opgesteld voor het aanpakken van verschillende uitdagingen

  • Stage-uitval vermijden: rendement van stages verhogen, via succesvolle stages
  • Stage kwaliteit verbeteren: bijvoorbeeld zorgen voor voldoende begeleidingstijd
  • Aantal stageplaatsen vergroten: inspelen op verwachte (of gewenste) toename instroom
  • Aantal stageplaatsen vergroten: inspelen op uitval van stages door gevolgen van de corona-periode

Deze factoren zijn van grote invloed op de kwantiteit en kwaliteit van stageplekken. Bovendien zijn deze factoren aanpasbaar of beïnvloedbaar door stagebieders en/of opleiders.

  • Leerklimaat en -beleid
  • Regionale samenwerking en coördinatie
  • Bereidheid tot het bieden van stages voor lagere kwalificatieniveaus en jongerejaars
  • Bekostiging

Door het combineren van deze factoren zijn in het onderzoeksrapport drie scenario’s gekozen en uitgewerkt. Dit zijn drie toekomstbeelden met verschillende mogelijkheden om zowel de kwaliteit van stageplekken te verbeteren als het aantal te verhogen. Deze scenario’s verschillen in termijn en kunnen naast elkaar worden nagestreefd.

Samenvatting rapport

Bron: Jeugdzorg werkt

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.