Richtlijnen PBM geactualiseerd en uw hulp gevraagd bij onderzoek naar voorraad PBM

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 7 april 2022

Richtlijnen PBM geactualiseerd

Naar aanleiding van het persmoment van 15 maart jl. zijn de richtlijnen voor persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) geactualiseerd, mede vanwege het vervallen van de landelijke risiconiveaus.

Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis

Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning

In de zorg en in het vervoer naar dagbesteding blijft het advies om preventief een chirurgisch mondneusmasker type II te blijven dragen. Indien gewenst kan overwogen worden om op locatieniveau gemotiveerd af te wijken. Eind april wordt de noodzaak van preventief mondneusmaskergebruik opnieuw beoordeeld door het RIVM.

Uw hulp gevraagd bij onderzoek naar voorraad PBM

In opdracht van het ministerie van VWS, onderzoekt adviesbureau Berenschot of het noodzakelijk is om extra voorraden PBM aan te houden en eventueel een verplichte noodvoorraad in te voeren. Voor het onderzoek wil Berenschot inzicht krijgen in de huidige noodvoorraad PBM die zorgaanbieders hebben en hoe organisaties aankijken tegen het aanhouden van een grotere (verplichte) noodvoorraad. Om tot goed beleid te komen, helpt het als u de vragenlijst in laat vullen door een medewerker die te maken heeft (gehad) met de inkoop van PBM. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Met uw vragen kunt u terecht bij Eva de Groot via [email protected]

Vul hier de vragenlijst in

Bron: RIVM/VWS

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.