Resultaten korte uitvraag onder leden BVKZ

Geplaatst op: 18 november 2021

Ledenuitvraag

In de zomerperiode hebben we een aantal vragen uitgezet onder onze leden, die te maken hadden met actuele thema’s waar we nu of in de nabije toekomst mee te maken krijgen. Ruim een derde (123) van de leden heeft de moeite genomen om deze vragenlijst (geheel of gedeeltelijk) in te vullen, waarvoor nogmaals onze hartelijk dank voor uw medewerking!

Wtza

Dit najaar hebben we volop ingezet op de kennisdeling rondom de implementatie van de Wtza, die per 1-1-2022 van kracht wordt. Zo hebben we een aantal kennissessies georganiseerd en we hebben meegewerkt aan een aantal landelijke brochures en infographics.

Nieuwsbericht BVKZ en Wtza

Om inzicht te krijgen in hoever onze leden al zijn met het organiseren van intern toezicht, hebben we in de enquête hierover een aantal vragen gesteld:

 • 56 leden antwoordden dat zij per 1 januari moeten voldoen aan de Wtza, 34 van hen beschikken al over een vorm van toezicht.
 • 46 leden stellen dat zij niet hoeven te voldoen aan de Wtza.
 • 19 leden wisten ten tijde van de enquête nog niet of ze er wel of niet aan moesten voldoen.

De leden die al beschikken over een vorm van toezicht, voldeden ook al grotendeels aan de eisen zoals die in de Wtza aan de toezichthouders gesteld worden. 25 leden werkten ook al met een profiel voor toezichthouders. Redenen die werden genoemd waarom er (nog) geen toezichthouders zijn aangesteld waren o.a. dat de organisatie te klein is, de organisatie nog in de opstartfase zit of dat het nog niet verplicht was.

 

De meest genoemde kanalen die onze leden willen inzetten om in de toekomst leden te werven:

 • Via eigen netwerk
 • Via eigen digitale middelen
 • Nog niet bekend

BVKZ is samen met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders (NVTZ) bezig een programma op te stellen om onze leden hierbij te kunnen ondersteunen. Zodra hier meer over bekend is zullen we u vanzelfsprekend informeren.

Cliëntenraad en cliëntvertrouwenspersoon

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de implementatie van een cliëntenraad en cliënt vertrouwenspersoon hebben we aan onze  leden een aantal vragen voorgelegd:

 • 41 leden beschikken over een cliëntenraad, voor 54 leden is dit niet van toepassing en 21 leden hebben dit (nog) niet geregeld.
 • 36 leden geven aan dat zij beschikken over een cliëntvertrouwenspersoon, zij hebben dit vaak extern belegd.
 • 22 leden hebben (nog) geen cliëntvertrouwenspersoon, redenen zijn o.a. dat ze niet op de hoogte waren van deze eis, dat ze er mee bezig zijn of dat het niet verplicht is.

Op de vraag of er belangstelling is als BVKZ dit zou gaan aanbieden. door aansluiting bij een netwerk van cliëntvertrouwenspersonen. zeggen 25 leden dat ze hier wel wat voor voelen, 32 leden zegt hier geen behoefte aan te hebben omdat zij het al goed hebben geregeld. BVKZ is zich momenteel aan het oriënteren op verschillende mogelijkheden om hier een vervolg aan te geven.

Gebruik maken van een elektronisch cliënt dossier (ECD)

Bij de ontwikkeling van kwaliteits- en toezichtformats is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheid tot koppeling met ECD’s, om zo de registratiedruk te verminderen. Om inzicht te krijgen in welke systemen vooral door onze leden gebruikt worden, zodat we ook inzicht krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden, hebben we hierover ook een aantal vragen gesteld:

 • 89 leden maken gebruik van een ECD, 18 leden doen dit niet.
 • Het meest gebruikte systeem is Zilliz (33 ) en daarna Nedap (26).

Kenmerken leden

Tenslotte een kort overzicht van de kenmerken van de leden die gereageerd hebben (niet alle leden hebben alles ingevuld).

Aan hoeveel cliënten verleende u zorg (eerste half jaar 2021)?


Financieringsvormen

Aantal Fte’s

Type zorg

bvkz

Door lid te worden van onze branchevereniging kunnen we ook uw belangen behartigen. Wilt u eerst meer informatie over ons al branchevereniging, bekijk dan onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord. 

Ik wil lid worden

Door: Tosca Hoogveld – Senior beleidsmedewerker BVKZ

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.