Reactie gevraagd op voorstel voor subsidieregeling (ont)regelprojecten

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 2 juni 2022

Voorstel subsidieregeling (ont)regelprojecten

Nog steeds is het aantal zorgaanbieders, dat zelfstandig aan de slag gaat met het verminderen van de administratieve lasten in de eigen organisatie, beperkt. Daarom wil de overheid instellingen stimuleren, handvatten geven en drempels wegnemen, om zelf aan de slag te gaan met administratieve lastenverlichting door hiervoor een subsidie te verlenen.

Doel subsidieregeling

  • Het stimuleren van zorgaanbieders om met de aanpak van regeldruk, in het bijzonder gericht op inkoop- en/of verantwoordingseisen, binnen de eigen zorgorganisatie(s) aan de slag te gaan. De te subsidiëren activiteiten zijn gericht op het verminderen van administratieve lasten door het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen.
  • Het actief ophalen en verspreiden van best practices en lessons learned die volgen uit de gesubsidieerde projecten om andere zorgaanbieders te inspireren en stimuleren ook binnen de eigen organisatie projecten te starten aan de hand van een catalogus van bewezen effectieve interventies en geleerde lessen.

Bekijk hier het voorstel subsidieregeling

Wat vindt u?

Is de subsidieregeling duidelijk genoeg? Gaat dit helpen om projecten aan de gang te krijgen?

U kunt hierop uw reactie geven (tot 27 juni a.s.). Dit kan een algemene reactie zijn, maar u kunt ook antwoord geven op een aantal vragen:

  • Zijn de criteria die worden gesteld aan subsidieaanvragers helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
  • Zijn de criteria die worden gesteld aan de te subsidiëren activiteiten helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
  • Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de aanvraagprocedure helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
  • Zijn de eisen die worden gesteld met betrekking tot de verantwoording helder omschreven en werkbaar in de praktijk?
  • Heeft u ideeën en suggesties om de effectiviteit van deze regeling te vergroten? Bijvoorbeeld met betrekking tot het delen van de resultaten en geleerde lessen vanuit de te subsidiëren projecten met andere zorgaanbieders?

Reageren

Bron: Overheid.nl

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.