NZA: Rapport zorgverzekeringswet 2021

| Zvw

Geplaatst op: 25 augustus 2022

Rapport Zvw 2021

rapport-zvw-2021Ieder jaar brengt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een samenvattend rapport uit over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) door zorgverzekeraars. In het rapport van 2021 gaat de NZa in op de impact van de coronacrisis, de zorgplicht en passende zorg, het proces van zorginkoop, het polisaanbod, de bruikbare informatie voor verzekerden en controles en financiële verantwoording.

Impact coronacrisis

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben zich sterk moeten inspannen, om zowel de coronazorg als de reguliere zorg toegankelijk te houden. Onder de hoge coronadruk kwam de samenwerking veelal snel en effectief van de grond. Het is zaak dit vast te houden in tijden van minder coronadruk, omdat er ook dan uitdagingen zijn om de toegankelijkheid van de zorg te borgen. In coronatijd is de aandacht voor zorg op afstand en de focus op passende zorg toegenomen. Zorgverzekeraars hebben landelijke afspraken gemaakt voor financiële compensatieregelingen.

Samenwerking is, met het oog op de uitgestelde zorg, cruciaal. Gezien de grote opgave om deze zorg alsnog te leveren, verwacht de NZa van zorgverzekeraars dat zij passende financiering mogelijk maken zoals beschreven in het kader Uitgestelde zorg. Daarbij is het belangrijk dat zorgverzekeraars hun verzekerden actief wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling en in hun zorginkoop proactief sturen op het optimaal benutten van beschikbare zorgcapaciteit.

Passende zorginkoop

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol om de noodzakelijke veranderingen in de zorg op gang te brengen en te houden en passende zorg mogelijk te maken. Dat vraagt om meer gesprekken en concrete contractafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat passende zorg betekent voor de patiënt en wat een passende beloning is.

De NZa vindt dat zorgverzekeraars zich meer kunnen onderscheiden op basis van de zorginkoop door meer zorginhoudelijke afspraken te maken. Of door niet meer bij alle zorgaanbieders bepaalde zorg in te kopen. Afhankelijk van de afspraken krijgen verzekerden dan toegang tot die zorgaanbieders die alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen. Op die manier kunnen zorgverzekeraars meer werk maken van passende zorg.

Zorginhoudelijke afspraken

In de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg kunnen meer afspraken over preventie of kwaliteit van de zorg worden gemaakt. Voor de inkoop van geneeskundige zorg, voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), is het belangrijk dat deze in samenhang met andere zorgvormen worden ingekocht en dat er meer afspraken over de samenwerking tussen zorgaanbieders worden gemaakt.

Polisaanbod

De NZa vindt het belangrijk dat zorgverzekeraars zelf de ruimte nemen om de informatieverstrekking aan hun verzekerden zo goed mogelijk vorm te geven. Het aantal polissen is weer toegenomen en maar leidt niet daadwerkelijk tot meer keuze voor de consument. De NZa vindt het wenselijk dat het aantal sterk op elkaar lijkende modelovereenkomsten binnen hetzelfde verzekeraarsconcern afneemt.

Bron: NZa

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.