Rapport Rekenkamer aanpak zorgfraude

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 21 april 2022

Rapport aanpak zorgfraude

rapport-aanpak-zorgfraudeDe bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. Ondanks dat toezichthouders en opsporingsinstanties veel overleg hebben met zorgverzekeraars en gemeenten over vermeende gevallen van zorgfraude, is de pakkans voor fraudeurs laag. Zelfs als de signalen van fraude zeer sterk zijn, worden nauwelijks resultaten geboekt. De Algemene Rekenkamer spreekt van een zorgelijk gebrek aan daadkracht.

Onderzoek

De Algemene Rekenkamer heeft de aanpak van 14 zaken met sterke fraudesignalen in drie sectoren onderzocht, die door fraudebestrijders als gevoelig worden geacht voor misbruik van zorggelden: de wijkverpleging, de jeugdzorg en bij het beschermd en begeleid wonen. Daarnaast is de werking onderzocht van samenwerkingsverbanden die er zijn om zorgfraude te bestrijden. Uit het onderzoek blijkt dat overheidsorganisaties veel informatie uitwisselen, maar weinig doen om goed vast te stellen of er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd. Wordt fraude wel aangetoond? Dan leidt dit er meestal niet toe dat de fraudeur stopt of zelfs maar aanmerkelijk wordt gehinderd.

Bekijk hier het onderzoek

 

Zorgverwaarlozing

De Rekenkamer stelt dat deze falende fraudeaanpak de patiënten hard treft. Zij krijgen daardoor niet de goede zorg of de juiste hoeveelheid zorg. Ook gaan fraudezaken vaak gepaard met klachten over veiligheid of intimidatie door de zorgaanbieder. Voor die patiënt is zo’n situatie heel risicovol.

Aanbevelingen

  • Houd toezicht op de naleving van de verantwoordelijkheden en afspraken over de inzet en prestaties van IGJ en NZa.
  • Maak sluitende afspraken met de minister van Financiën en Justitie over de na te streven prestaties van de Belastingdienst, FIOD en het Openbaar Ministerie.
  • Spreek af welke partij de regie bij welk fraudesignaal neemt.
  • Zorg dat de partijen in de uitvoering alle mogelijkheden benutten die hen binnen de bestaande wettelijke kaders ter beschikking staan.

Reactie minister Helder

Minister Helder (Langdurige Zorg) is geschokt door de uitkomsten van dit onderzoek en gaat frauderende zorgaanbieders krachtiger aanpakken. Ze komt voor de zomer met een reactie om de aanbevelingen van de Rekenkamer in de praktijk te brengen.

Bekijk hier de reactie van de minister

Bron: Rekenkamer

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.