Protocol groepsvervoer risicogroepen en meerkosten

Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg | Wmo, Wlz

Geplaatst op: 11 februari 2021

Protocol vervoer aangepast
Op basis van het laatste OMT-advies en de kamerbrief is het protocol voor groepsvervoer (voor personen uit risicogroepen) aangepast. Het uitgangspunt is dat de reizigers een chirurgisch mondneusmasker moeten dragen en er geldt een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of per rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats mogen nemen. Indien een reiziger geen mondkapje kan dragen moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden. Overige wijzigingen zijn terug te lezen in de richtlijn van het RIVM.

Meerkosten door aangepast zorgvervoerprotocol
Sinds afgelopen maandag is het aangepaste zorgvervoersprotocol van kracht. Dit kan leiden tot extra kosten door extra inzet van middelen door verminderde efficiency bij het vervoer n.a.v. corona-maatregelen. Zowel in de Wlz als voor het sociaal domein zijn daarover afspraken gemaakt over vergoeding daarvan.

Afspraken meerkosten Wlz
In artikel 4, lid 2, sub c van de beleidsregel extra kosten Wlz 2021 staat: De volgende materiële kostenposten komen […] in elk geval voor vergoeding in aanmerking: Extra vervoerskosten (bijvoorbeeld veroorzaakt door lagere bezetting vervoersmiddelen, een andere invulling van de dagbesteding of langere routes).

Afspraken meerkosten Wmo
Op de site van de VNG staat daarover bij FAQ 9: De direct met COVID-19 verband houdende directe meerkosten bij vervoer dat doorgaat, worden door de gemeente aan de vervoerders betaald. U kunt hierbij denken aan meerkosten als gevolg van het volgen van de protocollen voor veilig en verantwoord zorg- en taxivervoer, die op basis van de maatregelen van het Rijk en RIVM zijn opgesteld. Bijvoorbeeld spatschermen, mondkapjes en reinigingsmiddelen, of extra ritten omdat minder mensen per voertuig zijn toegestaan [….]. Indirecte meerkosten (extra inzet van middelen zoals voertuigen, kapitaal en/of arbeid door verminderde efficiency/combinatiemogelijkheden bij het vervoer) gelden in de basis als meerkosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Bron: RIVM, VWS, KNV

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.