Kabinet start plan pandemische paraatheid

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 21 april 2022

Plan pandemische paraatheid

plan-pandemische-paraatheidDe ministerraad heeft, op voorstel van minister Kuipers van VWS, ingestemd met een aanpak om Nederland voor te bereiden op een toekomstige pandemie. Het kabinet zet in op slagvaardigheid en wendbaarheid, onder andere door ervoor te zorgen dat er in de zorg flexibel en snel opgeschaald kan worden. Voor dit plan is de komende jaren oplopend tot jaarlijks € 300 miljoen beschikbaar. De beleidsagenda pandemische paraatheid is aan de Tweede Kamer gezonden.

Voorbereiding eventueel volgende pandemie

Het is reëel dat er een volgende pandemie komt, we weten alleen niet wanneer en hoe groot de impact zal zijn. We moeten beter voorbereid zijn en we moeten beter zicht en inzicht hebben om tijdig te kunnen sturen. Zodat ziekte- en sterftelast zo veel mogelijk worden beperkt en de maatschappij zo min mogelijk ontregeld raakt.

 

Versterking zorg en infectieziektebestrijding

De voorbereiding varieert van goede monitoring en surveillance tot aan goede informatievoorziening en het maken van heldere afspraken tussen betrokken partijen in de crisisbestrijding. De basis bij de GGD’en wordt versterkt en er wordt gewerkt aan een landelijke crisisorganisatie. Ook het flexibel en snel opschalen van zorgcapaciteit is een belangrijk onderdeel van de plannen. In de langdurige zorg volgen acties om de hygiëne en infectiepreventie te verbeteren.

herhaalprik-afweerstoornisMedische producten

Ook de leveringszekerheid van medische producten, waaronder geneesmiddelen, vaccins en hulp- en beschermingsmiddelen wordt aangepakt. Doel is om de kwetsbaarheden in de productie- en toeleveringsketen te verminderen. Het hebben van meerdere aanbieders is hierbij belangrijk. Daarom zet Nederland in Europees verband zo veel mogelijk in op het stimuleren van duurzame (opschaalbare) productie dicht bij huis, en investeert het kabinet in strategische internationale samenwerking.

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.