PGB blijft toch beschikbaar voor kleinschalig wooninitiatief

kleinschalige woonvormen, Verpleeghuiszorg, pgb, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 11 juli 2022

pgb kleinschalig wooninitiatief

pgb-kleinschalig-wooninitiatief

Minister Conny Helder komt terug op haar besluit, het pgb blijft beschikbaar voor het kleinschalig wooninitiatief. Ze schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat veel van deze initiatieven juist een aanvulling zijn op de zorg in natura en versterken de bedoeling van pgb: eigen regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld.

Inspanning BVKZ

BVKZ heeft zich, zowel voor als achter de schermen, zeer ingespannen om dit resultaat te bereiken en we zijn dan ook blij met het besluit van de minister. In haar brieven geeft Helder aan dat ze gaat onderzoeken of sommige initiatieven waarbinnen er minder of geen sprake is van eigen regie beter passen bij contractering zorg in natura.  Tegelijkertijd wil ze ook kijken of het mogelijk is om deze initiatieven te helpen om de regie van de budgethouder in voldoende mate mogelijk te maken. BVKZ steunt de minister in deze voornemens.

Verkennende gesprekken

Voor zorgaanbieders die noodgedwongen gebruik maken van het pgb, maar die liever zorg in natura zouden willen leveren, moet er een praktisch uitvoerbaar traject komen waarlangs contractering gerealiseerd kan worden. BVKZ voert hierover al verkennende gesprekken met zorgkantoren. De minister schrijft in haar brieven dat ze deze oplossingsrichtingen graag wil uitwerken in samenwerking met BVKZ. Uiteraard zijn wij daar blij mee en zetten wij ons maximaal in voor een betere doorstroom van pgb naar ZIN voor wooninitiatieven die dat zelf willen, en voor versterking van de eigen regie van bewoners. Overigens niet alleen in pgb maar ook in ZIN-gefinancierde initiatieven.

Brief minister Helder: Pgb in wooninitiatief

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.