Pgb blijft beschikbaar voor kleinschalig wooninitiatief

kleinschalig wooninitiatief, pgb

Geplaatst op: 21 juli 2022

Pgb kleinschalig wooninitiatief

Minister Conny Helder komt terug op haar besluit, het pgb blijft beschikbaar voor het kleinschalig wooninitiatief. Ze schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat veel van deze initiatieven juist een aanvulling zijn op de zorg in natura en versterken de bedoeling van pgb: eigen regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld. Vorige week informeerde we onze leden al over dit nieuws, deze week leest u ons uitgebreide bericht. 

Inspanning BVKZ

BVKZ heeft zich, zowel voor als achter de schermen, zeer ingespannen om dit resultaat te bereiken en we zijn dan ook blij met het besluit van de minister. In haar brieven geeft Helder aan dat ze gaat onderzoeken of sommige initiatieven waarbinnen er minder of geen sprake is van eigen regie beter passen bij contractering zorg in natura.  Tegelijkertijd wil ze ook kijken of het mogelijk is om deze initiatieven te helpen om de regie van de budgethouder in voldoende mate mogelijk te maken. BVKZ steunt de minister in deze voornemens.

Kleinschalige wooninitiatieven

BVKZ wijst op het belang van het doorzetten en uitwerken van de voornemens van de minister. Het is goed dat de minister met haar besluit nu zorgt voor rust en zekerheid bij kleinschalige wooninitiatieven. De leden van BVKZ zijn daar blij mee. De noodzaak voor het moderniseren en optimaliseren van het inkoopbeleid van zorgkantoren voor kleinschalige wooninitiatieven blijft echter onverminderd groot. Waar we voor moeten waken is dat, door het goede besluit van de minister om niet te tornen aan het pgb voor kleinschalige initiatieven, het gevoel van urgentie over aanpassingen van de inkoop van Zorg in Natura zou afnemen. Juist nu moeten we doorpakken op dat terrein. Voor zorgaanbieders die noodgedwongen gebruik maken van het pgb, maar die liever zorg in natura zouden willen leveren, moet er nu echt een praktisch uitvoerbaar traject komen om contractering te realiseren. Deze wens leeft breed in de hele samenleving en bij de politiek, en daar kunnen en moeten we concreet invulling aan gaan geven.

Verkennende gesprekken

BVKZ voert hierover al verkennende gesprekken met zorgkantoren. De minister schrijft in haar brieven dat ze deze oplossingsrichtingen graag wil uitwerken in samenwerking met BVKZ. Uiteraard zijn wij daar blij mee en zetten wij ons maximaal in voor een betere doorstroom van pgb naar ZIN voor wooninitiatieven die dat zelf willen, en voor versterking van de eigen regie van bewoners. Overigens niet alleen in pgb maar ook in ZIN-gefinancierde initiatieven.

Brief minister Helder: Pgb in wooninitiatief

Heeft u door het lezen van dit artikel interesse in onze branchevereniging bekijk dan voor meer informatie onze website of neem contact met ons op via [email protected] of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord.

Ik wil lid worden

Door: Mark van Barschot – Directeur BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.