Percentage meerkosten 2020 generiek Zorgverzekeringswet bekend

corona, Zvw

Geplaatst op: 1 april 2021

Volgend op ons bericht van 18 februari jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland het percentage meerkostenvergoeding 2020 voor de zorgorganisaties met minder dan €10 mln omzet in de Zorgverzekeringswet bekend gemaakt.

Zorgaanbieders kunnen van 13 april 2021 tot en met 11 mei 2021 een beroep doen op de meerkostenregeling via VECOZO (alle zorgverzekeraars behalve Eucare). Voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, GRZ en gzsp geldt een meerkostenpercentage van 1,3% van de omzet over mei t/m december 2020. Dit is ongeveer de 0,8% van de omzet over heel 2020 zoals die eerder genoemd is. De 1,3% is een voorlopig percentage.

Later dit jaar wordt het percentage mogelijk alsnog verhoogd op basis van de inzichten die bij grotere aanbieders worden opgedaan middels de voor hen geldende hardheidsclausule.

Lees verder de meerkostenbijdrage als een percentage van de omzet over mei t/m december 2020 – Hoe zit dat?

Reminder aanvraag continuïteitsbijdrage en ex-ante meerkosten specifieke regeling
Zoals eerder al gecommuniceerd is het loket om continuïteitsbijdrage en meerkosten aan te vragen voor zorgorganisaties met meer dan €10 mln omzet in de zorgverzekeringswet geopend van 30 maart t/m 30 april. Het aanvragen van beide zorgvormen is tevens voorwaarde voor de ex-post afrekening Covid-units voor deze organisaties. Zie voor meer informatie de berichtgeving van ZN.

Meer informatie

Brief ZN – meerkostenregeling 2020

bron:ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.