Oproep van Blokhuis: Geef lange indicaties jeugdzorg af

Jeugdzorg

Geplaatst op: 9 december 2021

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg) doet een ‘urgente oproep’ aan wethouders jeugdzorg om langdurige indicaties voor jeugdzorg af te geven. Het gaat om indicaties voor jongeren waarvan duidelijk is dat ze die zorg lange tijd nodig hebben.

Veel gemeenten geven kortdurende indicaties af aan jongeren, ook als duidelijk is dat de problematiek blijvend is. Mede op verzoek van de Tweede Kamer doet Blokhuis nu een appel op deze gemeenten om ‘beschikkingen met een meer passende duur af te geven’. Dat doet hij in een brief aan alle jeugdwethouders. ‘Met deze brief richt ik mij dan ook rechtstreeks tot u als verantwoordelijke wethouder om hier gehoor aan de geven.’ Het is vrij uitzonderlijk dat een bewindspersoon zich in een brief rechtstreeks tot gemeenten richt.

Geen juridisch bezwaar

Juridisch staat gemeenten niets in de weg om langdurige indicaties af te geven, benadrukt de staatsecretaris. Jeugdwethouders hoeven ook niet bang te zijn dat ze alle grip kwijtraken. Zij kunnen nog steeds sturen op inhoud en omvang van de beschikking. ‘Het college is altijd bevoegd tussentijds zorgvuldig en in samenspraak met de jeugdige, het gezin en de betrokken hulpverleners te onderzoeken of de voorziening nog passend en toereikend is.’ Voor het persoonsgebonden budget (pgb) is dat expliciet in de Jeugdwet vastgelegd.

Wet langdurige zorg

De Tweede Kamer had liever gezien dat deze groep jongeren geen beroep meer op de Jeugdwet zou hoeven te doen, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz) zouden komen te vallen. Het gaat de Kamer daarbij vooral om jongeren met complexe psychische problematiek, die behoefte hebben aan continue en stabiele zorg. Blokhuis heeft de Kamer onlangs laten weten dat het nu niet verantwoord is de Wlz open te stellen voor jongeren met een psychische stoornis. Het is onder meer niet goed in te schatten om hoeveel jongeren het gaat en daarmee of de ‘operatie’ budgetneutraal uitpakt.

 Bron: Binnenlands Bestuur

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.