Oproep tot indexatie jeugdzorgtarieven

Jeugdzorg

Geplaatst op: 18 november 2021

Indexatie jeugdzorgtarieven

indexatie-jeugdzorgtarievenZowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als Jeugdzorg Nederland riepen vorig week alle gemeenten op om in 2022 de landelijk gangbare zorgindexering (OVA) toe te passen op de jeugdzorgtarieven. Omdat deze indexering recent verhoogd werd om hogere salarissen in de zorg mogelijk te maken, is deze indexatie voor 2022 voorlopig vastgesteld op 3,87 %. Jeugdzorg Nederland vraagt naast deze indexatie ook om reparatie van tarieven die al langer te laag zijn.

Reëel tarief

Jeugdzorgorganisaties hebben een reëel tarief nodig om hun moeilijke werk goed te kunnen doen. Dat tarief moet jaarlijks geïndexeerd worden om de loonkostenontwikkeling en inflatie te compenseren. Veel grotere jeugdzorgorganisaties verkeren financieel in zwaar weer door te lage tarieven, die door achterblijvende indexatie nog verder verslechteren. Dat leidt tot grote problemen op de arbeidsmarkt.

De VNG sloot zich hierbij aan: ‘We roepen gemeenten op om de OVA-percentages toe te passen. Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte in welzijn en zorg is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben in de tarieven voor 2022”. In een apart bericht benadrukt de VNG samen met VWS en enkele brancheorganisaties in het sociaal domein dat gemeenten in hun begroting alvast rekening moeten houden met de 1,13 % voor hogere zorgsalarissen per 1 januari 2022.

Bron: Sociaalweb

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.