Oproep deelname aan onderzoek medische zorgplanning in langdurige zorg

Wlz

Geplaatst op: 6 januari 2022

De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige zorg is gestart met het ontwikkelen van een ondersteunend kwaliteitsinstrument rondom de proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg. De eerste stap hierbij is het inventariseren van actuele problemen en knelpunten uit de praktijk. Daarom vragen zij uw medewerking om deze vragenlijst in te vullen.

Deze vragenlijst gaat specifiek op de proactieve medische zorgplanning. Tijdig het gesprek aangaan over vragen als: wat zijn de doelen van de cliënt voor de behandeling, in hoeverre wil een cliënt levensverlengende behandelingen ondergaan, is opname in het ziekenhuis nog gewenst en de wensen rondom het levenseinde kunnen daarbij aan de orde komen.

Om een goed beeld te krijgen van knelpunten rondom proactieve medische zorgplanning bij kwetsbare cliënten die langdurige zorg ontvangen, vragen we u om zowel de knelpunten te noemen waar u zelf tegenaan loopt, als de knelpunten waarvan u weet dat anderen in uw (werk)omgeving hier tegenaan lopen. Dit kunnen collega’s van dezelfde beroepsgroep zijn, collega’s van andere beroepsgroepen of patiënten, cliënten, ouders of mantelzorgers die u vertegenwoordigt. 

vragenlijst

 

Bron: Skilz

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.