Onderzoek praktijkvariatie indicatiestelling wijkverpleging

Wijkverpleging

Geplaatst op: 18 maart 2021

In Nederland is in toenemende mate aandacht voor variatie in de indicatiestelling in de wijkverpleging. Veel organisaties hebben al acties ingezet om de indicatiestelling door wijkverpleegkundigen te verbeteren.  

Voor wie is deze vragenlijst?

Deze vragenlijst is bestemd voor wijkverpleegkundigen, managers, opleidingsmedewerkers, beleids- en kwaliteitsmedewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij de indicatiestelling. Indien u als functionaris niet direct betrokken bent bij de indicatiestelling van de wijkverpleegkundige is deze vragenlijst niet voor u bestemd.​ 

Doel

Het doel van de vragenlijst is om te inventariseren welke verbeteracties er al in gang zijn gezet en wat de ervaringen van professionals/organisaties met bepaalde verbeteracties zijn. Onder verbeteracties worden in deze survey acties verstaan die ingezet zijn met het doel het indicatieproces te optimaliseren. Uw ervaringen zijn erg waardevol. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Invullen kan tot uiterlijk 31 maart via onderstaande knop. 

 

Vragenlijst onderzoek

 

Achtergrond

De vragenlijst is onderdeel van het landelijke onderzoek naar praktijkvariatie in de indicatiestelling dat vanuit de Hoofdlijnen Akkoorden Wijkverpleging wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Nivel (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Universiteit Maastricht. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in gewenste en ongewenste praktijkvariatie zodat uiteindelijk het indicatiestellingsproces kan worden geoptimaliseerd.

Toestemming deelname onderzoek

Met het invullen van deze vragenlijst via deze link geeft u toestemming dat uw ingevulde antwoorden gebruikt worden voor het onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en geanonimiseerd in de rapportages die voortkomen uit het onderzoek. Dit betekent dat op basis van deze rapportages op geen enkele wijze is te herleiden welke antwoorden u persoonlijk heeft gegeven.

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname. 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.