BVKZ en Onderzoek naar Horizontaal verantwoorden

jeugdwet, Wmo, Sociaal domein

Geplaatst op: 24 maart 2022

Onderzoek Horizontaal verantwoorden

We zijn op zoek naar zorgaanbieders die hebben deelgenomen aan de pilot horizontaal verantwoorden in het sociaal domein. Deze zorgaanbieders zijn werkzaam in de gemeenten Almere, Alphen aan den Rijn, Leeuwarden, Nijmegen, Renkum, Utrecht, Veenendaal, Waalre, Zaanstad of de regio West-Brabant West.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen en met name naar antwoord op de vraag ‘Wat zijn de voor- en nadelen van horizontaal verantwoorden?’. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Heeft u interesse, meld u zich dan via info@bvkz.nl

Achtergrond van de pilot

In de meeste zorgsectoren legt een zorgaanbieder jaarlijks achteraf verantwoording af over de geleverde en gedeclareerde zorg, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hierbij toetst een accountant de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de verantwoording. Bij een positief oordeel geeft de accountant een accountantsverklaring af.

Bij horizontale verantwoording is het doel om de informatie die nodig is voor de verantwoording direct en zo betrouwbaar mogelijk in de processen (zie figuur 1) bij de bron vast te leggen. Het gaat niet alleen om de financiële verantwoording, maar bijvoorbeeld ook over de kwaliteit van de geleverde zorg.

onderzoek-horizontaal-verantwoorden

Figuur 1               HEAD Handreiking Control Framework, vereniging HEAD, Assen, juni 2015

Vooraf worden tussen zorgaanbieder, financier en accountants afspraken gemaakt over hoe aangetoond wordt dat de informatie voor de verantwoording betrouwbaar is. Hiervoor worden risico’s in kaart gebracht en beheersmaatregelen afgesproken vanuit het perspectief van betrouwbaarheid en rechtmatigheid. Bij beheersmaatregelen kan men denken aan een ingebouwde controle, functie scheiding, etc. De risico’s en beheersmaatregelen worden vastgelegd in de Administratie Organisatie en Interne Beheersing (AO-IB).

Door de controle en beheersing in het directe proces te beleggen kan er eerder bijgestuurd worden op mogelijke fouten en kunnen beheersmaatregelen eerder aangepast of aangescherpt worden. De AO-IB wordt regelmatig geëvalueerd, aangepast en verder geoptimaliseerd op basis van de in de evaluatie gevonden verbeterpunten. 

Achteraf hoeft er niet nog een keer gecontroleerd te worden, een toets op de uitgevoerde beheersmaatregelen is voldoende. Door de controle stappen en beheersmaatregelen in het proces te beleggen is de informatie betrouwbaar en is het mogelijk om tussentijds te verantwoorden. 

bvkz

Heeft u door het lezen van dit artikel interesse in onze branchevereniging? Bekijk dan voor meer informatie onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord.

Ik wil lid worden

Door: Angeline Ackermans – Senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.