Onderzoek: Digitalisering in de langdurige zorg

Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg

Geplaatst op: 29 maart 2023

Digitalisering langdurige zorg

Digitalisering en elektronische uitwisseling van cliëntgegevens worden steeds belangrijker. Onder andere omdat steeds meer cliënten toegang willen tot hun eigen gezondheidsgegevens en omdat digitalisering een deel van het antwoord kan zijn op het groeiende tekort aan zorgmedewerkers. Om die reden is de inzet van technologie en digitalisering opgenomen in diverse zorgakkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. Bovendien werkt de overheid aan een wettelijke verplichting rond het beschikbaar stellen van gegevens.

Maar werkt die verplichting voor kleinschalige zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg en wijkverpleging? Op welk termijn en welke ondersteuning heeft u nodig om deze uitdaging aan te gaan? Hier willen we graag, in samenwerking met andere branches, onderzoek naar doen.

Enquête – Voorbereiden op het invullen van de vragenlijst 

Deze enquête bevat een aantal vragen over het VIPP programma Inzicht, PGO en eOverdracht. Wanneer u daar nog niet bekend mee bent, kunt u zich via deze onderstaande websites nader oriënteren. 

InZicht wegwijzer

eOverdracht

PGO

Ministerie van VWS

Voor wie is de vragenlijst?

De medewerker die werkt met cliëntgegevens binnen uw organisatie is het meest geschikt om de vragen te beantwoorden. U kunt de vragenlijst openen via de link of via de QR-code. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 90 minuten in beslag. Wij realiseren ons dat de hoeveelheid tijd die wij van u vragen aanzienlijk is.

Digitale vragenlijst én een digitaal gesprek

Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u bereid bent om een mondelinge toelichting op de vragenlijst te geven. Indien u daartoe bereid bent, wordt er contact opgenomen om een afspraak te maken.

Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zullen niet te herleiden zijn naar individuele zorgorganisaties en individuele medewerkers. Deadline voor het invullen van de enquête is 15 april 2023.

Ga naar de enquête

Bron: FLZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.