Nieuwe werkwijzen voor Wmo- cliënten (GGZ-Wlz)

Wlz, GGZ

Geplaatst op: 7 oktober 2021

De Wlz-GGZ-indicatie aanvragen van 2020 zijn inmiddels allemaal afgerond door het CIZ, maar de achterstand op aanvragen die in 2021 werden ingediend is nog niet ingelopen. Het CIZ verwacht de vertraging van de aanvragen die in 2021 zijn gedaan uiterlijk de eerste helft van 2022 in te lopen.

Er zijn daarom nieuwe werkafspraken gemaakt voor gemeenten en zorgkantoren om de continuïteit van ondersteuning te waarborgen. Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat mensen zonder ondersteuning komen te zitten minimaal.

Nieuwe werkafspraken overgang Wlz-GGZ-cliënten 2021

  • Het CIZ blijft maandelijks een bestand aanleveren van (nieuwe) openstaande aanvragen, zodat gemeenten deze op kunnen halen via de dienst Wlz Signalen van het Inlichtingenbureau. In november wordt eenmalig een bestand aangeleverd met alle openstaande aanvragen.
  • De VNG adviseert alle gemeenten om ten minste eenmalig vanaf 16 november 2021 (maar nog beter maandelijks) zorg te dragen voor het signaleren van aflopende geldigheid van Wmo beschikkingen (beschermd wonen of ambulante Wmo-ondersteuning) in combinatie met de aanvraag van een Wlz- indicatie. Gemeenten gebruiken hiervoor de dienst Wlz Signalen van het Inlichtingenbureau (GGK).
  • De VNG adviseert alle gemeenten om voor deze groep waarbij de Wmo-beschikking afloopt vóór 31 december 2021, de beschikking te verlengen tot 1 juli 2022 en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan pgb-houders en cliënten die geen beschermd wonen met verblijf ontvangen (omdat dit een extra handeling vraagt ook van regiogemeenten).
  • Per 1 oktober 2021 wordt de reguliere werkwijze hervat, die inhoudt dat de Wlz-zorg ingaat maximaal 5 dagen na het moment van indicatiestelling en vanaf dat moment de kosten ten laste van de Wlz worden gebracht. Waar nodig wordt dit met terugwerkende kracht verrekend tussen gemeente en zorgkantoor.

Bron en meer informatie: Sociaalweb

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.